Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Забраната на пластмасовите чинии и сламките влиза в законодателството

Снимка: За Земята

До 3 юли  в българското законодателство трябва да бъдат въведени изискванията на директивата на Европейския парламент и на Съвета на ЕС  за намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Въвеждането на директивата в националното законодателство ще бъде извършено с нова наредба. Документът е в процес на съгласуване в екоминистерството, след което следва обществено обсъждане и внасяне за приемане от Министерския съвет.

В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците, от държавите-членки на ЕС се очаква амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. Първата стъпка трябва да бъде въвеждане на забрана за пускането на пазара на чинии, прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), сламки и бъркалки за напитки, съдове за храни, съдове и чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, клечки за уши, пръчици за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.

Забраната ще влезе в сила у нас с приемането на наредбата. Това означава, че след датата  посоченият тип изделия не следва да бъдат продавани от производители или вносители, но количествата, които са пуснати на пазара в България преди влизане в сила на документа  могат да ги използват до тяхното изчерпване.

С въвеждането на новата наредба влизат в сила и изискванията за маркировка на тютюневи изделия с филтри; филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали.

Производителите са длъжни да информират потребителите и да насърчават отговорното им поведение, за да намалят отпадъците от такива продукти. Търговците пък са длъжни да  осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във