Банкеръ Daily

Управление и бизнес

За над 92% от немските фирми у нас Covid-19 оказва влияние върху бизнеса им

Covid-19 вече настъпва в цял свят и негативните влияния са налице. Работната среда се променя рязко, а българският бизнес трябва да се приспособи към новата действителност.
Бизнес инициативи, делови срещи, панаири, събития и пътувания се анулират, служители се изпращат в карантина, предприемат се строги мерки. Тази блицанкета предоставя една моментна картина на актуалното състояние на членовете на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) в България и показва част от влиянието на коронавруса върху българската икономика.
Проучването се проведе от 20.03.2020 г. до 23.03.2020 г. и в него участваха 75 фирми членове на ГБИТК, отбелязват от камарата. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско-икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия. В допитването се включиха компании от различни браншове: „Услуги, финанси и консултиране“, „Транспорт и логистика“, „ИТ и софтуер“, „Машиностроене“, „Търговия на едро и дребно“, „Производство на електорника“ и „Аутомотив“, „Mедицинска апаратура и фармацевтични услуги“, „Текстилна индустрия“, „Производство и преработка на метали“  и други.
По-голямата част от участниците (30,77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през 2020 г. в резултат на коронавируса. Общо 23,08% от анкетираните заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват. Други 16,92% от анкетираните фирми oчакват спад повече от 10%, а 18,46% - спад повече от 50 процента. Около 7,69% предвиждат лек спад до 10 на сто. Едва 3,08% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение.
Що се отнася до мерките, които всяка фирма трябва да предприеме по време на кризата, малко над една трета заявяват, че техните служители ще бъдат пуснати в неплатен или платен отпуск. Общо 18,87% от участниците в анкетата ще съкратят част от своя персонал, а други 17,92% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи. Едва 16,04% от фирмите са готови да предоставят възможност за работа на половин работен ден, а останалите 16,04%  се спират на мерки като дистанционна работа, пренасочване на дейността или вътрешно преразпределение на работнана им ръка.
На въпроса „Оказва ли влияние коронавирусът върху Вашия бизнес в България“, 92,31% от анкетираните отговарят с „Да“ и едва 7,69% с „Не“. Този резултат се отразява и на начините, по които вирусът засяга предприемачеството. Общо 19,56% усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции. Голяма част от участниците претърпяват загуби поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития. Недостигът на ликвидност (12,89%), спадът на търсенето на собствените продукти (14,67%), отсъствието на служители поради болест (12,44%), промяната на веригите за доставки (11,56%), както и ограничаването на пътуванията (9,78%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса. Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им (1,33%).
Фирмите се грижат за своите служители и работници в така създалата се ситуация. Повечето участници (21,67%) изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.н. „хоум офис“. Останалите фирми ограничават командировките (20,6%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (21,06%), отменят участията си в публични мероприятия (20,00%), създават вътрешни комуникационни мрежи (14,17%) или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура (2,50%).
На 13 март българското правителство обяви извънредно положение заради коронавируса. За бизнес средата в България остават някои неизяснени въпроси. Общо 22,33% от анкетираните желаят да получат повече информация относно възстановяването на заплатите съгласно Закона за здравето. Други 20% искат да получат повече информация за мерките по време на форсмажорни обстоятелства и компенсациите на служители с намалено работно време. Фирмите желаят да получат съвети относно предоставяне на конкретна подкрепа (19,81%), както и как да се справят с вече заразени хора в тяхното предприятие (6,80%). Остават неизяснени и условията за анулиране на участията в бизнес инициативи и събития (7,28%). Бизнесът настоява за повече прозрачност относно разпределянето на финансовите ресусрси от ЕС, предлагането на дългосрочна подкрепа на бизнеса и конкретното уточняване на браншовете, при които се прилага мярката за поемане на 60% от заплатите за сметка на държавата (2,91%).
Мерките, които държатава трябва да предприеме, според участвалите в анкетата са: намаляване на бюрокрацията и опростяване на процесите (21,70%), създаване на план за икономическо възстановяване (20,85%), предоставяне на финансови помощни средства (16,60%), както и на данъчни облекчения (18,30%), повече конкретизация за мерките в сферата на бизнеса (15,32%), държавна помощ за експортно застраховане (2,98%), отваряне на зелени коридори за износ и внос, намаляване на ДДС и на цените на горивата и прилагане на повече мерки за МСП (3,40%).
На въпроса „C какво бизнесът може да подкрепи изпълнителната власт“ една трета отговарят, че са готови да разработят и формулират конкретни мерки за справяне със ситуацията и да ги предоставят на компетентмите органи. Фирмите показват готовност да предоставят безвъзмездна помощ от своето производство и услуги (20%), да поемат социален патронаж на най-силно засегнатите социални групи или да подпомогнат Националния оперативен щаб с необходимите ресурси (10,00%). Други са готови да предоставят предпазни средства (8,75%) или финансова помощ (2,50%). За 18,75 % от анкетираните, запзването на работни места, даренията и
заплащането на данъци и такси, са основната помощ, която могат да предоставят на правителството.
Блицанкетата за влиянието на коронавируса върху българската икономика описва състоянието и нагласата на фирмите в извънредната ситуация, в която се намира страната, но и подчертава техните очаквания към правителството, както и готовността им да подкрепят държавните институции с конкретни мерки и налични ресурси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във