Банкеръ Daily

Управление и бизнес

За над 1 млн. лв. изследваме запасите от риби и рапан

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще изследва запасите от най-значимите видове черноморски риби и рапан.

Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство, като целта е да се подпомогне събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” за 2022 година.

Така ще се оцени състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси; нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми; социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор в рамките на Европейския съюз.

Изследванията ще се извършват чрез дънни снимки и чрез събиране на биологични проби от улова на калкан, трицона, хамсия, сафрид, барбуня, меджид, черноморска акула и рапан. Предвидени са набор от изследвания в рамките на 2022 година. В  допълнение ще се наблюдават риболовните дейности, което ще даде възможност за оценка на уловеното, изхвърленото и разтовареното количество риба и други морски организми.

Бюджетът  на проекта е 1 008 261.74 лв., от които 80%  в размер на 806 609 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, а 20% в размер на 201 652 лв. от държавния бюджет на страната. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30 ноември 2023 година.

Борислава Кирилова

Facebook logo
Бъдете с нас и във