Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ МИЛИОНИ ТРЯБВА ДА ИМА ПРОЕКТИ

Г-жо Славова, след продължилите тежки консултации между двете организации в туристическият бранш успя ли Съюзът на българската туристическа индустрия да се превърне в организация обединител?
- В националния съюз се обединиха големи организации като Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), където членуват над 400 членове, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Съюзът на собствениците от Слънчев бряг, който има 120 членове, Българската туристическа камара с председател Цветан Тончев, Съюзът на хотелиерите - Златни пясъци и още много други, т.е. почти всички съществуващи организации в бранша. Към нас се присъединиха и асоциирани членове, каквито са община Несебър и Националният дворец на културата. Обединяват се на практика инвеститори, хора, работещи в бранша и всички заинтересувани от развитието на отрасъла. В Закона за туризма ясно се посочва кой може да се присъедини към нашата организация. Членската маса трябва да надвишава 25% от регистрираните в националния туристически регистър. Крайно време бе всички организации в туризма да намерят общ език. Добре известен е изразът: обединението прави силата. Туристическата индустрия осигурява 15% от брутния вътрешен продукт на страната и затова се сочи като национален приоритет и в следващите години. Надявам се, че обединихме всички правни субекти, които имат общи цели за повишаване качеството на българския туристически продукт. Той трябва да бъде добре оценяван от всички, защото включва околна среда, атмосфера, инфраструктура.
Като новоизбиран председател на УС на сдружението ще успеете ли да привлечете към организацията и колегите си от Националния борд по туризъм?
- Надявам се, че по-голямата част вече са привлечени. В крайна сметка всички работим за една цел.
Кои са неотложните дейности за съюза?
- Те са многобройни. Първо трябва да създадем правилник на управителния съвет, да проведем конкурс за главен секретар, да направим разпределение на функциите между членовете на управителния съвет. След това трябва да осмислим всичко досега, за да стъпим на опита, постигнат през годините. Примерно трябва да обърнем сериозно внимание на културния туризъм. България е богата страна в това отношение. Тепърва предстои да осмислим твърде много неща и да създадем истинска стратегия за развитие на туризма, да съдействаме за съответното законодателство.
Ще предприемете ли конкретни стъпки за промяна на някои закони?
- Общото събрание прие декларацията на БАТА, която и ние подкрепяме. Тя е във връзка с ДДС в туризма. Необходимо е по-задълбочено да се вгледаме в нещата, на направим обстоен анализ и чак тогава да направим аргументирано предложение за промени в законодателството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във