Банкеръ Daily

Управление и бизнес

За две години в България са спестени над 3500 GWh енергия

В периода 2014-2016 г. в България са спестени 3532,2 GWh енергия, с което са изпълнени 42,4% от националната цел за енергийни спестявания до 2020 г. Това е посочено в годишния отчет за изпълнение през 2016 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен от правителството.

Постигнатите енергийни спестявания са в резултат от приноса на задължените лица и от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори, се посочва в отчета. Направените енергийни спестявания допринасят пряко за повишаване конкурентоспособността на икономиката и стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места. Те намаляват търсенето на конвенционални горива от внос и така оказват благоприятен ефект върху намаляването на търговския дефицит.

В отчета е посочено още, че много от мерките, заложени в Националния план за действие по енергийна ефективност, могат да бъдат оценени едва след края на неговото действие. Очаква се реалният ефект от изпълнението на плана да бъде по-висок от отчетения досега.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във