Банкеръ Daily

Управление и бизнес

За да получат финансова подкрепа, животновъдите ще доказват реализирано мляко и животни

От 5 до 31 октомври 2020 г. включително животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“.

В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни. Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 1 октомври 2019 г. до 30 септември 2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, поясняват от разплащателната агенция.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми.

Първата от тях е за обвързано подпомагане на млечни крави - СМлК, втората - за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко), третата схема е за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация) и четвъртата - за обвързано подпомагане за биволи.

Бенефициентите трябва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема, подчертават от Фонда.

При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) – като физическо или юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, ще се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на Държавен Фонд „Земеделие”, където ексеприте на агенцията са публикували подробна инструкция за тяхното попълване. Описът по типовия образец ще се подава на електронен носител в областните  дирекции на разпащателната агенция. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си, съобщават още от Фонда.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във