Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

WWF призовава институциите да признаят, че въглищата вече нямат бъдеще

Въглищните региони на Европейския  съюз  споделят нуждата от справедлив енергиен преход, сочи нов анализ на международната природозащитна организация WWF. Докладът на еколозите  беше  представен официално  на среща в Брюксел

Въглищните региони в Европа са разнообразни в културно и икономическоотношение  и са отдалечени един от друг в географско отношение. Въпреки това има конкретни стъпки, които са от съществено значение за всички тях по пътя им към социално справедлив енергиен преход  - от употреба на въглища към устойчива нисковъглеродна икономика, показва документът на  WWF.

През последните две години и половина природозащитната организация  анализира в дълбочина четири въглищни региона, съответно в България, в Гърция, в Полша в Германия. Въз основа на изследванията, екип от експерти от четирите държави изготви препоръки към политиките на европейско, национално и регионално ниво във връзка с развитието на процеса на  прекратяване на изгарянето на въглища и преминаване към нулеви въглеродни емисии в тези региони, се посочва в документа.

Докладът заключва, че за успеха на този процес е важно да има  определен краен срок за прекратяване на въгледобива, яснота за размера на необходимата финансова подкрепа, съпътстваща този преход и най-вече стартиране на алтернативни икономически дейности преди физическото затваряне на мощности и производствени сектори.

Анализът на организацията  получава гласност  в момент, в който Европейският съюз се подготвя да обсъди предложения от Европейската комисия „ Механизъм за справедлив преход“. Той трябва да помогне на 41 въглищни региона в Евросъюза, два от които са България, да станат неутрални по отношение на климата, като генерира за целта  финансов ресурс от 100 милиарда евро. Очакваният принос от  България е  сума от  почти 0.5 милиарда евро, което нарежда страната ни на второ място по внесен бюджет на глава от населението.

Освен доклада, на официално събитие на WWF в Брюксел е бил  представен и съпътстващ късометражен филм, разказващ историята на всеки от четирите изследвани въглищни региона.

„Въглищните региони допринасят за просперитета на Европа от десетилетия. Трябва да сме сигурни, че преходът на ЕС към икономика с нулеви емисии няма да се случи за тяхна сметка“, коментира Жулиет ДеГранпри от WWF Германия.  И добавя „Местните и националните власти играят ключова роля в този процес. Те трябва да разговарят с всички заинтересовани страни, както и да осигурят подходящата финансова и политическа подкрепа за плавен преход към икономика с нулеви емисии, основана на устойчиви работни места за всички.“

Докладът на WWF анализира следните региони: Рур в Германия, Западна Македония в Гърция, Горна Силезия в Полша и Югозападния регион (Бобов дол и Перник) в България. Всички те се намират в различни етапи на преход – постепенното прекратяване на въгледобива в Рур се планира от десетилетия, докато в Югозападна България държавна стратегия не е разработена, в резултат на което регионът се обезлюдява, а икономиката му постепенно запада. Въпреки това, експертите на WWF вярват, че с адекватни регионални политики, съобразени с препоръките от доклада, биха могли да гарантират успешен, социално отговорен и устойчив преход към нетни въглеродни емисии във всички въглищни региони на Европа.

Към момента 61 кметове  от 10 въгледобивни региона в девет европейски държави, сред които и България, са декларирали своята подкрепа за преминаване към  развитие на устойчива икономика с нови енергийни източници. През октомври миналата година те подписаха  декларация, с която се ангажират да поведат своите общини към справедлив за хората и природата енергиен преход от въглищна към нисковъглеродна икономика.

Що се отнася до спецификите  на Югозападния регион в България, анализът сочи, че производството на въглища в нейния Югозападен  регион започва да намалява през 80-те години на 20 век, поради изчерпването на ресурсите. Подземните мини за кафяви въглища са закрити в края на 2018 г., а броят на заетите в сектора постоянно намалява. Въпреки това сериозни инвестиции за диверсификация на местната икономика липсват и отрасъла не е модернизиран от десетилетия.

Експертите от WWF са убедени, че преквалифицирането на работната сила е основният инструмент в борбата с ниските доходи и безработицата, а навлизането на нови нисковъглеродни икономически дейности е единствената реалната алтернатива за декарбонизация на региона.

„Ако не искаме намаляването на въгледобива и производството на енергия от въглища да повлече държавата ни към дългова криза както стана в Гърция и това да доведе до рязко увеличаване на цените на електрическата енергия за всички потребители, то отговорните институции трябва ясно да признаят, че въглищата вече нямат бъдеще. Освен това трябва да инициират целенасочена икономическа програма в Старозагорския въгледобивен регион преди затварянето на местните мощности. Нека не позволяваме и там да се случи това, което допуснахме в Перник и Бобов дол“, призовава Георги Стефанов, ръководител на практика „Климат и Енергия“ към WWF България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във