Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Възстановяването на пазара на акумулатори и клиентите е бавно

Машиностроителните фирми все още не могат да заработят с пълен капацитет. Клиентите обмислят поръчките си, докато видят накъде ще тръгнат свързаните с тях сектори. Възстановяването на пазара е бавно. Така че и финансовите резултати, особено на тези компании, които работят основно за износ, са в зависимост от ситуацията през тази година. 

По тази причина и през месец май тази година „Елхим – Искра“ АД не успя да достигне своите прогнози за приходите от продажби. Резултатите от дейността му през тази година са силно повлияни от въведените от правителствата на България и в Европа ограничителни мерки във връзка с разпространението на Ковид-19.

Паричните постъпления на фирмата за производство на акумулатори в Пазарджик са в размер на 2.16 млн. лв., а с натрупване от началото на годината са на стойност 15.04 млн. лева.

Прогнозата за приходите от продажби за петия месец беше за 2.17 млн. лева.

„Елхим – Искра“ АД обяви неокончателен финансов резултат - загуба за месец май на тази година в размер на 29 хил. лева. За петте месеца на тази година обаче  предприятието е на зелена територия. Неокончателната брутна печалба (преди облагане с данъци) с натрупване от началото на годината е в размер на 530 хил. лева.

Стъпвайки на този резултат, мениджърите на „Елхим – Искра“ АД - производител на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии, обявиха прогноза за приходите от продажби за месец юни тази година в размер на 4 млн. лева.

Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД с дял от 51.40% и CPM-Plastic Machinery LTD -  с 16.55% от капитала. Свободно търгувани са 26.36% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във