Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Възможности за сътрудничество с Финландия има в ИКТ сектора и аутсорсинга на бизнес процеси

Финландия отваря от днес границите си туристи от 17 европейски страни с ниско равнище на заразяване с новия коронавирус, съобщава Франс прес.
Разрешават се и служебните командировки и други пътувания по основателни причини. За редица държави, включително България, граничните ограничения са удължени до 11 август. В тази група са също така Швеция, Испания, Португалия, Полша, Франция, Чехия, Великобритания и други.

Това не е добра новина за фирмите от двете страни, които си сътрудничат.

Макар и да не са толкова активни икономическите отношения, България е заинтересована от засилване на търговията, привличане на стратегически инвестиции и активно участие на финландските компании в реализацията на проекти у нас.

Стокообменът между двете страни е на приливи и отливи, но едва през последните шест години се закрепи на нивото от над 100 млн. евро. Търговското салдо обаче е отрицателно за нашата страна.

През миналата година търговията между България и Финландия e намаляла с 6.5%, като фирмите са си обменили стоки за 132 млн. евро спрямо 2018-а. Българският износ расте през годините, докато вносът от скандинавската страна лъкатуши нагоре-надолу - през миналата година е намалял с 16.8 на сто.

С най-голям дял в експорта ни са различен тип жици и кабели, други двигатели, семена от слънчоглед, дори натрошени, изделия от пластмаса, електрически акумулатори и други.

Във вноса преобладават плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече, хартии и картони, на които едната или двете  страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини и  апарати  за  сортиране и други.

Потенциал съществува и в традиционно силните за България сектори като хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, винопроизводството, машиностроене, текстилната и обувната промишленост. "Добри възможности предоставят и развиващи се с много бързи темпове сектори в българската икономика като ИКТ и аутсорсинга на бизнес процеси, които създават висока добавена стойност. Насърчаването именно на високотехнологичните сектори в икономиката ни са приоритет в провежданата от българското правителство политика", отбелязва заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова.

Възможности за разширяване на българския износ за Финландия има. Перспективни стоки и услуги са храните, продуктите на химическата промишленост, транспортното оборудване, машините, продукти на електрониката, текстилни прежди и тъкани, зърнени култури.

Ценен за България би бил и финландският опит при взаимодействието между наука и бизнес и прилагането на научните постижения и изследвания в реалната икономика. потенциал за разширяване на сътрудничеството между бизнеса от двете страни има в областите на научните изследвания, технологиите и иновациите, и разработването на съвместни проекти.

По данни на Българска агенция за инвестиции по-значителните инвестиции са в следните области – производство на контейнери, строителство, търговия, текстилна промишленост, недвижими имоти. Няма сключени сделки с финландски инвеститори за приватизация на български предприятия.

"Амер Спортс Корпорейшън" - един от най-големите производители на спортни стоки и екипировка в света, беше собственик на фабриката за ски в град Чепеларе от края на 2008 г. и избра България за основен център за производство на алпийски ски и ски за дълго бягане с основни марки "Атомик" и "Саломон". От края на миналата година тази финландска фирма стана собственост на китайския консорциум Mascot Bidco.

Водещи фирми инвеститори от тази страна са TNT Suomi OY – куриерски/логистични услуги, И.Н.А. Трейдинг – търговия на едро с машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия и части за тях, Нокия също има офис у нас, чиято дейности е свързана с маркетинг на продуктите на територията на страната.

Няма данни за български инвестиции във Финландия.

Приоритетни сектори с потенциал за привличане на финландски инвестиции са информационните и телекомуникационните технологии, машиностроене, електротехника, аутсорсинг, дървопреработването и целулозно-хартиената промишленост, химията и био-технологиите.

През 2009 г. в София се учреди Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, включително Финландия, които работят в България.

През миналата година 30 626 финландци са били у нас. Туристите от тази страна са сред най-платежоспособните, но държат изключително много на качеството на услугата и на обслужването. Поради ранното начало на местната учебна година (15 август), пикът на посещенията им в България е главно от средата на юни до средата на август, а също така и през зимния сезон, тъй като условията за ски-туризъм в страната са на относително ниско ниво поради географските й особености. Ключова характеристика на финландските туристи е, че те се влияят изключително много от положителни/отрицателни публикации в медиите и от мнението на близки и познати относно качеството на туристическата услуга и веднъж неудовлетворени по една или друга причина от дадена дестинация, те не биха я посетили отново.

А това означава, че имаме още много работа, за да можем да разчитаме на по-голям ръст на финландски туристи у нас.

Финландия е с население само от 5.52 млн. жители, които са "разпилени" върху 338 хиляди квадратни метра. Страната има силна пазарна икономика от промишлено-аграрен тип. Въпреки малкото си население, тя има БВП на глава от населението 46 342 щ.долара. Финландия е значим производител на електроника, машини, автомобили, дървен материал и химикали в световен мащаб въпреки отсъствието на големи запаси от полезни изкопаеми. Финландия е на второ място в ЕС по вложения във високи технологии и услуги, а външната търговия генерира 1/3 от общия ѝ БВП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във