Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Възможно ли е да се произвежда беземисионна енергия у нас?

Европейският съюз има амбициозна политика за климата. Съгласно Зеления пакт той иска до 2050 г. да изтегля от атмосферата толкова емисии СО2, колкото произвежда. Днес обаче се оказва, че има редица фактори, които влияещи на процеса за постигането на целта. 
 

Министърът на околната среда и водите Асен Личев и д-р Лъчезар Костов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН проведоха срещата с цел консултиране по въпроси, свързани със състоянието на енергийния сектор, след като на 17 август изтече четиригодишният срок, в който големите въглищни централи трябваше да приведат инсталациите в съответствие с екологичните стандарти на Европейския съюз.

На нея беше отчетено, че тенденцията за повишаване цените на природния газ и електроенергията в Европа затруднява постигането на целите за въглеродна неутралност за европейските страни.

Според двамата обаче има варианти, които биха позволили на страната ни да реагира бързо на тези тенденции. На първо място - ограничаване на процентния дял на износа на електрическа енергия. Тъй като при разпределението на електрическата енергия, получена от АЕЦ Козлодуй, приоритетно в енергийния микс на страната следва да бъде защитен националният интерес и след това да се планира електрическа енергия за износ – изхождайки от определението, че бъдещето на енергийния микс е да посрещне съчетаването на най-добрите техники и технологии със социално-икономическата поносимост на прехода към климатично неутрална икономика.

Както и необходимостта да се потърсят алтернативи на производството на енергия от въглища и на дневен ред да бъдат поставени въпроси като: премахване на съществуващото противоречие между регулирания и свободния пазар на електрическа енергия; изграждане на допълнителни балансиращи мощности като помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които използват многократно енергията на водната маса за произвеждане на електричество; използване на кинетичната енергия на водите на река Дунав; използване на хидроенергийния потенциал в горното течение на каскада „Горна Арда“, съобщиха от министерството на околната среда и водите. От съобщението не стана ясно да се е обсъждало изграждане на соларни, вятърни или ядрени проекти.

Оказва се, че от 2007 г. до сега темата за ограничаване производството на електрическа енергия от въглища е стояла формално на дневен ред, без нито едно правителство да предприеме реални действия с оглед избягване на заплаха от енергийна криза. Сега изричното условие, поставено от  Европейската комисия във връзка с приемането на Националния план за възстановяване и устойчивост,  предопределя да се пристъпи към отлаганите с години решения, а проблемът ескалира поради „осъзнаването“ на този императивен срок от страна на всички отговорни за това институции в страната, както и от страна на  операторите на големите горивни инсталации, каквито са въглищните централи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във