Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ПЛАМА - МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА

Министърът на икономиката и вицепремиер Николай Василев ще назначи експертна група, която ще анализира състоянието на плевенската рафинерия Плама, бе обявено във вторник (28 август) след среща на Василев с представители на бивши работници от предприятието, които от две години чакат своите неплатени заплати. На срещата присъстваха министърът на правосъдието Антон Станков и заместник-министъра на икономиката Калоян Нинов. В състава на експертния екип, който ще бъде оглавен от бъдещия заместник-министър на икономиката по индустриалната политика (който засега е неизвестен), ще бъде включен и новият изпълнителен директор на Агенцията по приватизация. На 22 август бившите работници от рафинерията, учредили гражданското обединение Плевен - за Плама, възобновиха с митинг протестните си действия срещу собственика на предприятието - кипърския Плама консорциум. Бунтовните акции на гражданското обединение, ръководено от Огнян Петков, избухват периодично от януари насам. Досега протестиращите са изпратили пет писма до правителството с настояване случаят Плама да бъде решен веднъж завинаги.
Проблемът на плевенската рафинерия е олицетворение на най-новата българска корпоративна история, заяви Николай Василев след срещата с работниците. Малко странно прозвуча изявлението, че към днешна дата не се знае кой е собственикът на дружеството. То няма заверени счетоводни баланси за 1999 г. и 2000 г., припомни вицепремиера. Според него, казусът, че Плама е сходен с този в Горубсо, но е поне 30 пъти по-сложен.
Ден след началото на новите протести на бившите нефтопреработватели Върховна касационна прокуратура съобщи, че започва проверка дали приватизацията на рафинерията е била законна.
Ръководителят на контактната група Огнян Петков и председател на гражданското обединение Плевен - за Плама заяви, че работниците са изпратили сигнал до прокуратурата за действия на ръководството на Нова Плама, които увреждат интересите им като кредитори и акционери на предприятието. Ставало въпрос за незаконна продажба на резервен катализатор на стойност 1.50 млн. щ. долара. Собственикът на рафинерията Плама Консорциум Лимитид е заличил регистрацията си в Кипър и се е пререгистрирал в друга офшорна зона на Бахамските острови, твърдят представителите на протестиращите. А сумата, която собствениците на предприятието дължат на бившите работниците, надхвърляла 15 млн. лева. Според Петков, цифрата на задълженията за възнаграждения по трудови правоотношения е още по-голяма, тъй като към нея трябвало да се прибавят и неизплатените заплати на сега работещите в рафинерията. Според шефовете на Нова Плама, задълженията към работниците обаче възлизат само на 6 664 млн. лева. Освен това те твърдят, че не знаят точния брой и имената на служителите, които трябва да получат забавените си доходи. Бунтуващите се нефтохимици смятат, че подобно оправдание е несъстоятелно, тъй като в сградата на Плевенския окръжен съд били разлепени поименни списъци на работниците и дължимите им суми за заплати до 1998 година.
До днес мнозина от работниците имали спечелени трудовоправни спорове с влезли в сила съдебни решения, въз основа на които били издадени изпълнителни листове за общо около 9 млн. лева. Съдебно-изпълнителната служба към Плевенския съд обаче, по думите на Петков, възпрепятствала събирането на вземанията. Като ответна мярка инициативният комитет е изпратил жалба до Съда по правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург.
Изпълнението на решенията на съдебните инстанции е обсъдено с правосъдния министър. Досега магистратите в Плевен са обслужвали единствено интересите на Нова Плама, смята плевенският активист Петков. Това също е странно твърдение, като се има превдид, че именно съдебната система неколкократно блокира работата на рафинерията. Първият удар бе нанесен през януари миналата година, когато Софийски градски съд уважи иска на обявената в ликвидация австрийска Централ Вексел унд Кредит Банк да си прибере обезпечението за отпуснатия от нея през 1999 г. кредит на новите собственици на рафинерията в размер на 8 млн. щ. долара. Бедата за Плама идва от това, че като особен залог за заема е използвано дружеството Рексойл ООД., през което минават търговските операции на рафинерията. С решението на софийските магистрати, съобразно с изискванията на Закона за особените залози, управлението на Рексойл ООД бе предадено на представителя на австрийската банка у нас - небеизвестният финансист Емил Хърсев. Вторият удар срещу Нова Плама бе нанесен с решението съдия-изпълнителя от Плевенския районен съд Ивайло Ценкулов. С писмо от 5 април 2000 г. той забрани всякакво разпореждане и преместване на нефт и нефтопродукти в района на рафинерията. Казано с други думи, Цанкулов наложи пълен запор върху работата на завода. В допълнение - в началото на тази година в изявление пред в. БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Нова Плама Евангелос Барутас обвини организатора на протестите Огнян Петков, че е доверено лице на споменатия Цанкулов. Любопитство буди и фактът, че с подписа на Емил Хърсев в качеството му на управител на Рексойл ООД Петков е назначен за отговорен пазач на имуществото и материално отговорно лице по съхранение на имуществото ( б.а имуществото запорирано от Цанкулов). Така се затваря кръгът около някои от неизменните герои в екшъна, наречен повторен фалит на Плама.
Собствениците на рафинерията от своя страна твърдят, че реализацията на разработения оздравителен план ще позволи замлъкналите производствени мощности отново да заработят. Изпълнението на набелязаните мерки обаче не може да започне, преди да бъдат платени 40 млн. лева данък върху появилата се куха печалба от 118.4 млн. лева. Тя е следствие от това, че в баланса на дружеството са отразени условията, заложени в оздравителния план. Плама прие да плати на своите кредитори 183 млн. лв. за 35 години. Поради дългия период на погасяване на дълговете, дружеството ги намали със 118.4 млн. лв., които отнася задбалансово, без това да означава, че отказва да ги връща. По счетоводните стандарти у нас това намаление на балансовите задължения на рафинерията се отразява като печалба, което пък се облага със съответния данък. В случая той възлиза на 40 млн. лева. Очаква се в началото на есенната сесия Народното събрание да промени Закона за корпоративното подоходно облагане, с което да реши веднъж завинаги подобни казуси, възникващи заради куха печалба, а те неминуемо се пораждат при изпълнението на оздравителните програми.
Независимо от това от инициативният комитет Плевен - за Плама заявиха, че очакват решение от правителството, което минава през повторното обявяване в несъстоятелност на дружеството. И това настояване е доста странно - дори ако съдът обяви банкрут на Плама, това едва ли ще ускори изплащането на заплатите на работниците - те не са в челото на списъка от привилегировани кредитори.
В началото на следващата седмица народният представител от плевенската листа на НДСВ Димитър Стефанов ще представи на правителството доклад с предложения за решаване на проблемите в Плама, който му бе поръчан от премиера. Трудно е да се каже дали началото на септември ще бъде май за закъсалия плевенски завод. Според председателя на инициативния комитет Плевен - за Плама, следващата сряда ( 6 септември) изтича срокът на споразумението между Агенцията по приватизация и Плама Консорциум Лимитид. След тази дата държавният орган вече няма да може да контролира действията на собствениците, коментира неотдавна Петков за в. БАНКЕРЪ. Работата е в това, че според една от клаузите на договора от 1998 г. това е крайната дато, до която Агенцията по приватизация може да развали едностранно споразумението с Плама Консорциум Лимитид с едномесечно предизвестие. Условието е преди 6 септември купувачът да е променил предмета на дейност на рафинерията. За такава промяна се смята и прекратяването на производството за повече от 30 дни, а както е известно рафинерията бездейства почти две години. Икономическата полза от такъв ход също е съмнителна. Така в малкото оставащо време, през което съдбата на Плама предстои да бъде решена, мисията по нейното възкресение изглежда почти (не)възможна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във