Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Въвеждат мерки за защита на сградите от радон

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува на 22 юли за обществено обсъждане Проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон.

Нормативният акт се разработва за първи път в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите. Разпоредбите й ще се прилагат в случаите, в които действително е необходимо да се обърне внимание на този проблем и съответно да се изпълнят технически мерки за защита. До момента в България няма технически нормативен акт, който да урежда правила и норми за прилагането на превантивни мерки.

Наредбата има за цел да подпомогне дейността на всички участници в строително-инвестиционния процес и да доведе до намаляване на риска за хората чрез провеждане на дългосрочна политика и въвеждане на технически правила и норми за прилагането на практика на адекватни защитни мерки при строеж на нови сгради и коригиращи мерки в съществуващи сгради в експлоатация. Изготвена е и класификация на сградите за защита от радон, според която се определят техническите показатели за проектиране на мерките за защита от този газ, който може да бъде опасен за здравето само във висока концентрация. Той може да попадне в нова сграда от почвата, а в съществуваща сграда от почвата или през строителни материали, използвани в миналото в райони с установено съдържание на радон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във