Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪВЕЖДАНЕТО НА НОВИТЕ СТАНДАРТИ ЩЕ ПРЕДИЗВИКА ХАОС

Кирил Петков - дипломиран експерт-счетоводител и член на управителния съвет на Асоциацията на счетоводните къщи в България

Въвеждането на международните счетоводни стандарти ще е проблем, чийто мащаб още не може да бъде оценен. Редовият счетоводител не е подготвен за тях, най-малкото защото стандартите са написани за неразбираем за него език. За повечето от хората, които водят финансовите документи на фирми, особено за тези, чиято възраст е над 40 години, терминологията в тези стандарти е тера инкогнита (бел. ред. - на латински това означава непозната територия). Ако прочетат стандарта за финансовите инструменти, половината от сегашните счетоводители няма да го разберат. И нали си представяте какво ще стане, ако не спазят изискванията му при съставянето на отчета. Одиторът ще го завери със забележки или просто няма да го завери с всички произтичащи от това последици за фирмата.Трябва да се регламентира много ясно,кой ще води подготовката по международните стандартиИ това не може да е само Институтът на дипломираните експерт-счетоводители, въпреки че неговата цел е точно тази. Впрочем това е целта и на другите две организации на счетоводителите. Логиката им е следната: Пазарът се картелира, ние поемаме курсовете по обучение и вземаме парите. Обучението трябва да е на достъпна за счетоводителите цена. Ако таксата е висока, работодателят ще бави обучението и ще гледа да избегне разходите за него. В момента таксите не са ниски - минимум 150 лв., а това не е малка сума за една дребна фирма.Друг проблем е, че счетоводителите на повечето фирми не разполагат с елементарна счетоводна литературатъй като това е последното нещо, за което работодателите отпускат пари. Един счетоводител трябва да е в крак с всички новости. И откъде да ги научи? Излиза, че човекът, който изготвя финансовите отчети на фирмата, трябва сам да си купува изданията, но те са скъпички. Лично аз съм дал за абонамент през миналата година 2500 лв. и получавам всичко, което се публикува в тази област. Самата книга за международните стандарти струва 100 лева. Да не говорим, че изданията на тези стандарти са написани на доста неразбираем за повечето от нашите счетоводители език. Терминологията, която се използва при тях, е съвсем различна от тази, която е в българските стандарти. Нашите счетоводители са свикнали всяка операция да се регламентира конкретно с някакъв нормативен акт. Международните стандарти са три пъти по-обемни от българските и вътре има неща, които за редовия счетоводител ще бъдат много трудни за разбиране.Моето мнение е, че трябва да се организират масирани курсове за обучение, които не бива да са в рамките на пет дни. Необходимо е да се подготви литературата по международните стандарти и тя да бъде достъпна. Защото една баба, която води счетоводството на дадена фирма, трябва да я прочете и трябва да може да я разбере. В крайна сметка след въвеждането на тези стандарти много счетоводители ще отпаднат от пазара просто защото няма да могат да ги прилагат. И тогава ще настъпи златното време за одиторските предприятия и счетоводните къщи, защото техните служители и сега работят с международните стандарти заради някои свои клиенти. Освен счетоводителите по тези стандарти трябва да бъдат обучени и данъчните служителиПри тях ще бъде катастрофа, защото тези хора не разбират от счетоводство. И като има колизия между счетоводното и данъчното законодателство у нас, ще се появят проблеми, и то за фирмите. Данъчните инспектори не ги интересува какво разпореждат счетоводните стандарти. А при международните има алтернативен подход - може да постъпиш и така, и така. Данъчните обаче могат и да не се съгласят с начина, по който са осчетоводени операциите, въпреки че това е направено според стандартите. И сега много често те признават приходите, но не и разходите на фирмата, защото данъчните закони им дават такива права. Те обаче не гледат, че в чл.5 от Закона за счетоводството има принципи за съпоставимост на приходите и разходите. Не може да приемеш приходите от продажбата на пет костюма, а да не признаеш разходите за покупката им. Затова смятам, че тези хора много трудно ще могат да бъдат обучени по международните счетоводни стандарти, защото те и в момента не познават логиката на счетоводството. В нашите стандарти много ясно е указано как се осчетоводяват операциите и текстовете бяха съгласувани с данъчните. При въвеждането на международните стандарти данъчните ще трябва да се съобразяват с тях и ако този въпрос не бъде изчистен, съдилищата ще се напълнят с дела, фирмите ще си чакат парите от данъчния кредит по ДДС, ще бъдат затрупани с данъчноревизионни актове, въобще може да настъпи пълен хаос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във