Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪВЕЖДАМЕ ТЪРГОВСКА МАРКА НА ОБЩНОСТТА

Всички български търговски марки трябва да бъдат защитени при влизането ни в Европейския съюз, за да не бъдат изместени от чужди, смятат експерти от Патентното ведомство. Според предложението за допълнение на Закона за марките и географските означения, минал на първо четене в парламента на 21 юни, търговска марка може да се заяви пред Ведомството за хармонизация във вътрешния Европейски пазар със седалище в град Аликанте (Испания) на един от двайсетте официални езика на Европейската общност. Регистрирана по този начин, тя ще важи във всички държави в Общността, включително и в нашата след датата на присъединяването ни.
Регистрирането на марка, в която и да е чужда държава в Европа струва 900 евро, съобщи Магдалена Радулова, главен експерт в Патентното ведомство. Тя уточни, че от 1996 до май 2006 г. 47 български фирми са регистрирали марки в общността. Процедурата отнема от три месеца до две години и важи за период от десет години, но може да се подновява неограничен брой пъти срещу съответна такса.
Легализирането на марката е защита на интелектуална собственост и се прави според всички нормативи, залегнали в българското и европейско законодателство, обясни Антоанета Гьорева, началник на отдел Развитие и сътрудничество в Патентното ведомство. Тя уточни, че търговската марка е отличителен знак (обикновено дума, лого или комбинация от двете), използван за различаване на стоките или услугите на една компания, на физическо или юридическо лице на пазара. Правото върху марка се придобива с регистрацията й, като на притежателя й се дават изключителни възможности да се разпорежда с нея, както и да забрани на всяко трето лице да я използва без негово съгласие. Създаден е Държавен регистър и в него са вписани всички познати в страната марки, наричани общоизвестни, както и срока на тяхната регистрация. Софийският градски съд и Патентното ведомство определят кои са общоизвестните марки. В регистъра е отбелязана и географската област, където се използва марката.
Според проектозакона, който предстои да бъде разгледан на второ четене в парламента, марка на общността може да се регистрира и в Патентното ведомство на България. Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България може да подаде заявка за патентоване на марка на общността, предвижда проектодокументът. След регистрацията на марката, дадена стока или услуга става защитена от българското и европейското законодателство. При доказано нарушение на интелектуалната собственост върху марката следва глоба от 500 до 100 хил. лв. или конфискация на стоките, неправомерно ползващи общоизвестна марка.
Дадена марка на общността е под охраната на агенция Митници. На нея са вменени права да конфискува или задържа стоки, когато има съмнение, че са нарушени на правата на интелектуална собственост.
Регистрацията на марка, която е била направена преди датата на присъединяване на България към ЕС, не може да бъде отказана по никакво законно основание, предвижда новото допълнение към Закона за марките и географските означения. Самият закон съществува в нашето правно пространство от 1999 г., но сегашното му изменение се налага от необходимостта за синхронизиране със законодателството на ЕС в областта на интелектуалната собственост.
Народните избраници ще трябва да реагират много бързо за приемането на този законопроект, защото в мониторинговия доклад на Брюксел от октомври 2005 г. бяха направени сериозни забележки по нормативната уредба на интелектуалната собственост, а търговските марки са част от нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във