Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪВЕДОХА НОВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА

Създава се нова задължителна застраховка - Гражданска отговорност на превозвача за извършващите обществени превози и се отменя друга задължителна - Злополука на пътниците в обществения транспорт. Това реши на редовното си заседание Министерския съвет на 29 ноември. Кабинетът одобри и съответните изменения и допълнения в Наредбата за задължителното застраховане.Според експертите новата застраховка осигурява защита на превозвача, когато към него са предявени претенции за обезщетения от пътници на основание на неговата професионална отговорност. По своя характер тази застраховка препокрива досегашната Злополука. Гражданска отговорност на превозвача се различава от познатата ни вече Гражданска отговорност, чиято функция е да осигурява закрила срещу претенции на трети лица, увредени от водача на превозното средство. Задължителната застраховка Гражданска отговорност на превозвача ще влезе в сила от 1 януари 2002 година. Застрахователите с нетърпение очакват обнародването на промените в Наредбата за задължителното застраховане, за да могат да изработят и условията за новата услуга, която те ще трябва да продават. По цял свят пътниците от обществения транспорт се застраховат срещу Злополука. У нас също бе така. Преди година обаче някой реши, че трябва да промени правилата. Това, както в. Банкеръ писа неотдавна е направено по странен начин - не чрез специализирания Закон за застраховането, а чрез текстове в преходните и заключителни разпоредби на Закона за железопътния транспорт (бр.97 на ДВ от 28.11.2000 г.). Съгласно промените в железопътния закон от 1 януари 2002 г. Злополука на пътниците в обществения транспорт няма задължителен характер.Експертите в бранша съветват клиентите да не купуват засега Злополука и да изчакат още малко, за да бъдат обнародвани правилата, при които ще се продава новата задължителна застраховка. Това се очаква да стане най-късно в края на другата седмица. Успоредно с това всички застрахователи се готвят в най-кратки срокове да предложат на пазара и съответните полици. Но може би срокът за продажбата им е твърде къс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във