Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЪРНЕТЕ СИ ДАНЪКА, ПЛАТЕН В ЧУЖБИНА

Иванови са на бизнес пътуване за участие в изложение в Австрия. Те са строителни предприемачи. Последните дни от воаяжа си разглеждат Виена. Вече са посетили дворците Хофбург и Белведере, разгледали са Музея на изкуствата, изследвали са Рингщрасе и бароковия център на престолния град и преситени от впечатления, решават да отделят време и за по-прозаични занимания - пазаруване по Марияхилферщрасе. Виена е скъп град, но Иванова е решила да освежи летния си гардероб и да зарадва роднините с дребни подаръци. Те ще почерпят приятели и колегите в офиса в София с бонбони Моцарт, защото знаят, че ДДС-то за закупен алкохол и тютюневи изделия не се възстановява. Вече са се информирали, че в Австрия ДДС-то е 10% , а за някои стоки и 20%, колкото е и в България, и че могат да си върнат част от налога, включен в заплатената за покупките сума, след завръщането у дома. Затова Иванова грижливо съхранява в портфейла си касовите бележки и фактурите. Семейството знае също така, че покупките им трябва да бъдат направени в магазини, които работят с международната верига Глобъл Рефънд. С нея българският й еквивалент Кеш Бек България в София е в партньорски отношения за възстановяване на ДДС за физически лица. И тъй като Иванови са много практични хора, те са поискали от администрацията на хотелите, в които са нощували, да им издадат данъчни фактури с начислен ДДС. Така са сигурни, че и този разход ще им бъде частично възстановен. Освен за хотелски услуги начисленият ДДС се връща и за използване на кола под наем, за паркинг и такси и други. Иванови са запазили данъчните фактури и за направените бизнес разходи за включването на фирмата в рекламен каталог, таксата за участие и заплатения щанд на изложението.
Но тъй като в Австрия наред с Глобъл Рефънд работят още най-малко седемнадесет други агенти за възстановяване на ДДС, не е проблем който и да е от тях да извърши операцията. Това може да стане и на Виенската аерогара, ако въпросната агенция, оторизирана за ДДС, има офис там. За целта пътуващият наш сънародник трябва да представи в бюрото на агенцията купените и обложени с ДДС стоки, които да са с непроменен търговски вид, както и касовите бонове или фактури. За да бъдат върнати парите от налога, стоката трябва да бъде изнесена най-късно до три месеца след закупуването й.
Българското дружество Кеш Бек България пък е специализирано за възстановяване на ДДС от направени в Европа покупки и/или използвани услуги само за физически лица. А неговият партньор ЮроКеш възстановява налога за корпоративни клиенти, чиито служители са командировани зад граница. Същите услуги се предлагат и за чужденците, пребиваващи в България.
Комисионата на данъчните агенти е процент от начисления налог, чиито стойности в Европа варират от 17 до 25 на сто. Освен това в различните държави данъчната администрация се сезира и взема решения за връщане на ДДС в различни законови срокове. В някои случаи регламентът е до една година, обясняват още от Кеш Бек България. Клиентът трябва да представи на съответния агент по ДДС всички разплащателни документи, получени в чужбина. А чуждестранните туристи, пазарували у нас - съответно издадените от българските търговци данъчни фактури с начислен ДДС.
Агентът за възстановяване на ДДС Кеш Бек България обаче не може да връща парите от налога, ако европейските търговски обекти не са свързани с международната верига за връщане на ДДС Глобъл Рефънд. Гостуващите у нас чуждестранни туристи пък трябва да пазаруват само в магазини, снабдени със стикера Такс фри. В България услугата е регламентирана с Наредба N2 на Главна данъчна дирекция от 2 ноември 1999 г. за възстановяване на платен ДДС за чуждестранни физически лица. Освен това условието е сумата на покупките с ДДС да надхвърля 360 лева.
От дружеството за връщане на данъка Кеш Бек казват, че са си поставили задача да популяризират България освен като място за курортен и конгресен туризъм и като дестинация за пазаруване. Те вече работят със световните търговски марки, които присъстват у нас - Дюпон, Омега, Черити, Левис, Макс Мара, Ескада, Бети Баркли, Хуго Бос и много други.
Когато напуска страната ни, чуждестранният турист трябва да покаже непроменената по вид стока на митнически служител на контролно-пропускателния пункт, който съответно ще подпечата формуляра с искане за връщане на ДДС заедно с оригиналните данъчни фактури. Стоката трябва да бъде изнесена от страната не по-късно от три месеца, след като е купена. Формулярът-искане се подава в централния офис на Кеш Бек България в София или може да бъде пуснат в специални кутии Такс Фри на граничните пунктове, но не по-късно от шест месеца след датата на покупката. Парите за данъка добавена стойност, начислен в България, се връщат и по банков път.
За да придобият българските търговци право да продават стоки с възможност за възстановяване на ДДС на частни физически лица, те трябва да имат сключен договор с Кеш Бек България, който изисква от търговеца да притежава регистрация по ДДС и облагаем оборот (съгласно чл.108, ал. 2 на ЗДДС), надхвърлящ 250 хил. лв. за последната отчетна година. Агентът за възстановяване на ДДС пък има задължението да снабдява търговците с формуляри за данъчно искане по образец и да обучава служителите им да ги попълват правилно. Схемата, по която се извършва възстановяването на ДДС, е опростена - Кеш Бек България възстановява парите на чуждестранното лице, а след това регресно си ги иска от съответния търговец, който пък се издължава само ако е получил заверените с подпис и печат от митническия пункт документи: формуляр-искане и оригиналните фактури за закупените стоки. След приключване на процедурата търговецът има право да увеличи данъчния си кредит (съгласно чл. 63 от ЗДДС) със съответния размер на възстановения данък общ доход.
Но и всички чуждестранни фирми, които не са регистрирани и нямат търговски представителства у нас, също могат да претендират за възстановяване на ДДС, заплатен в България. Те трябва да са регистрирани по ДДС в една от тридесетте държави, включително и в Канада и Южна Корея, с чиито данъчни администрации ЮроКеш Интернешънъл успешно работи. Условието е разходите да бъдат направени за бизнес цели - например участия в конференции, семинари, конгреси, симпозиуми, изложения и панаири, както и за образование и квалификация, за маркетинг и реклама, за хотелски и транспортни услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във