Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Върховните съдии оставиха Залива "Корал" защитена местност!

S 250 185b04b9 9ba3 409a b080 1eb586b0aba7

Опитът на кмета на Царево Георги Лапчев, да резервира залива "Корал" за черноморските "бетонджии" се оказа неуспешен. Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила заповедта на  бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, с която преди около два месеца обяви залива за защитена местност.

„Прославилият“ се през последните години кмет, чието име постоянно се свързва с какви ли не скандали на тема "Строителство в защитени зони по крайбрежието", направи опит да обезсили заповедта на министър Сандов по съдебен път. Не се знае кои са адвокатите му, но от юридическа гледна точка атаката на градоначалника Лапчев си е по-скоро... наивна, да речем. Защото, в стремежа си да свали врага още с първия изстрел, той тръгна да убеждава съда, че

заповедта била противоконституционна.

Разбира се, атаката на царевският градоначалник е доволно завоалирана чрез привидно приемливи аргументи. Той е поискал от съда да спре предварителното изпълнение на заповедта, която забранява навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства в залива през цялата година, а за нуждите на рибарите - от 1 октомври до 1 март. Изключения се допускат само по време на природни бедствия и извънредни ситуации, при провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности.

Както „Банкеръ“ отбеляза в публикацията си от юли „Заради циментирането на "Корал" саботираха и "Държавен вестник"“, настъпеният законодателно кмет, като един умел манипулатор успя да предизвика в защита на тезите си дори общественото недоволство.

Клакьорите, ангажирани от противниците на защитената местност

бяха активизирани още по време на т. нар. публични дебати по темата, когато беше направен опит аргументите на министър Сандов да бъдат удавени в 9-балови вълни от паразитен шум, излишни приказки и псевдополитическа логорея. Никой така и не пожела да чуе, че ангажиментите ни като държава, присъединила се към Конвенцията за биологично разнообразие ( "Коалиция за висока амбиция за природата и хората") на 2 март,  не са просто лист хартия.  Тоест - каквото и да си пишем и приказваме,

до 2030 г. България е длъжна да фиксира

своите 30% защитени морски зони и 10% строго защитени морски зони.

За капак, "бетонджиите" и техните ятаци в изпълнителната и законодателната власт направиха, че в продължение на цял месец въпросната заповед не бе обнародвана в „Държавен вестник“ и на практика е влезе в сила веднага. Откъдето и да го погледнем този "инцидент", друго, освен престъпление по служба и корупция, май няма да открием. Е, и "някакви си там" нарушения на Конституцията и Закона за нормативните актове...

Едва след като министър Сандов публично огласи този таен уж бойкот, на 26 юли най-сетне се намери половин свободна страница на официалният вестник на Република България и заповедта бе обнародвана.

Междувременно, кметът Лапчев вече беше готов за битка и на секундата обяви, че ще атакува заповедта на Сандов по съдебен път.

С нечувана за нашенската администрация експедитивност,

 той поиска от Върховния административен съд да спре предварителното изпълнение на заповедта, с аргумента, че с нея ще бъдат създадени сериозни препятствия пред местните рибари. Основният мотив на градоначалника, е че заповедта на Сандов е противоконституционна, тъй като с нея „се създава граница и прави Община Царево недостъпна по море за малкия клас плавателни съдове, тъй като коридорът на плаване е 500 метра".

В определението си, магистратите от ВАС много ясно отбелязват, че община Царево не е представила доказателства нито за реалния брой регистрирани рибарски лодки, нито каква част от тях са моторни и моторно-ветроходни. А в мотивите си ясно сочат, че по делото не са предоставени и доказателства каква част от улова на регистрираните в Царево рибарски лодки се осъществява на територията на залива "Корал".

И още - съдебният състав е категоричен, че ограниченията "не обуславят настъпването на преки и непосредствени вреди от действието на тази част на заповедта. Характерът и размерът на евентуалните вреди от действието на тази част от заповедта подлежат на доказване от оспорващия, което в случая не е сторено".

Под прикритието грижа за местните риболовци

Лачев се опитва да предпази от опазване 1320-те декара, които са фиксирани в новата защитена морска местност "Залив Корал".

Градоначалникът, на когото Парк „Странджа“ отдавна е трън в очите, защото не може да застрои и последните девствени кътчета по Южното Черноморие, продължава  сипе огън и жупел. И обвини природозащитниците, инициатори за спазването на задълженията ни по Конвенцията за биологично разнообразие", че са узурпатори и увреждат интересите на хората от цели две общини.

При създадено напрежение, никой не пожела и да чуе,  думите на екс министър Сандов, който продължава да твърди че самите рибари ще имат полза от това да има защитени акватории, тъй като по този начин ще се създадат т.нар. детски ясли за рибите.

Да не говорим пък и за факта, че защитената територия вече попада в границите на Защитена зона „Натура 2000“ – BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, обявена със Заповед ( № РД-1042 от 17 декември 2020 г.) на министъра на околната среда и водите и изменена (с увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564 от 30 юли 2021 година.

И още нещо -

някак лежерно се пропуска факта,

че при обявяване на защитена територия от категориите „Защитена местност“ и „Природна забележителност“ се извършва след предварително съгласуване с Министерство на земеделието и Изпълнителна агенция по горите (ако предложението засяга горски територии) и след произнасяне по целесъобразност на МОСВ.

В рамките на комисията по обявяване на морска защитена територия „Корал“, освен представителите на институциите, са били включени и длъжностни лица от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Единственият, който е гласувал против, е бил... точно така - градоначалникът на Царево Георги Лапчев.

Със сигурност царевският кмет няма да пропусне възможността да обжалва първоинстанционното определение и пред 5-членен състав на ВАС. Дали и там ще се намерят достатъчно магистрати, които милеят за природата ни и имат воля да се противопоставят на кметско-инвеститорския натиск, ще разберем съвсем скоро. Дано прогнозата ни се окаже вярна...

Facebook logo
Бъдете с нас и във