Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Върховният административен съд ще гледа делото срещу наредбата за касовите апарати на 4 ноември

За 4 ноември във Върховния административен съд е насрочено делото срещу Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Делото е образувано в края на юли 2019 г. по жалби на 44 сдружения и фирми.

Междувременно със свое определение от 23 септември тричленен състав на Върховния административен съд оставя без разглеждане жалбата на едно от обжалващите сдружения - „Българска петролна и газова асоциация", против наредбата за касовите апарати и прекрати производството по делото в тази му част. Причината е нередовности на жалбата на асоциацията, които не са отстранени в указания от съда срок.

С друго свое определение от 29 юни 2020 г. ВАС дава указания на всичките 44 жалбоподатели да посочат изрично действащите норми, които оспорват, в редакцията им към настоящия момент, на всяка една от наредбите за изменение допълнение на наредбата за касовите апарати.

Както "Банкеръ" писа, на 14 септември Министерството на финансите официално предложи да се отменят разпоредбите на Закона за ДДС, засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО).

Ведомството аргументира предложението си с "възникналият обществен отзвук в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез СУПТО и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори."

Премахването на тези изисквания е заложено в проектозакон за промени в Закона за данък върху добавената стойност, който е публикуван за обществено обсъждане. За първи път Министерството на финансите заговори за окончателното зачеркване на изисквания в края на юли.  

В началото на годината след обществено недоволство бившият финансов министър Владислав Горанов отложи с 6 месеца приемането на промените в наредбата, които по принцип трябваше да влязат в сила на 31 януари. Всъщност премиерът Борисов нареди на финансовия министър измененията в Наредба Н-18 на НАП за касовите апарати да не влизат, докато не получат одобрение от засегнатите браншове.

Идеята за реформа при отчитането на продажбите бе лансирана преди около две години именно от ГЕРБ. Нарочните промени в закона пък бяха приети още през февруари 2019 г. По данни към края на миналата година 20 хил. касови апарата са били подменени, така че да отговарят на изискванията, които сега ще бъдат отменени.

Управляващите рекламираха реформата като мярка за изсветляване на сивия сектор при продажбите. Като рисков за фиска се определяше секторът на хотелиерството и ресторантньорството. Именно този бранш бе най-гръмогласен в исканията си за отлагане и преработване или директна отмяна на разпоредбите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във