Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Втори пореден месец Агенция "Митници" с над 1 млрд. лева приходи

Над 1 млрд. лева приходи, администрирани от Агенция „Митници“, са постъпили в държавния бюджет и през септември. Общите месечни приходи от 1 018.5 млн. лева превишават със 185.5 млн. лева (22.3%) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходоизточници. Касовите постъпления от акциз през септември 2021 г. достигнаха 564.3 млн. лева, което е с 30.7 млн. лева повече от същия месец на предходната година. Приходите от ДДС при внос са 427.3 млн. лева, което е със 145.9 млн. лева повече от септември 2020 г. Размерът на събрания ДДС от внос през септември 2021 г. е рекорден за текущата година.

26.2 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 8.5 млн. лева повече в сравнение със септември миналата година. През периода януари-септември 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, администрирани от Агенция „Митници”, са в размер на 7 767.0 млн. лева. Постъпленията са с 952.9 млн. лева (14.0%) над отчетените 6 814.1 млн. лева през сравнимия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи, администрирани от Агенция „Митници“, продължава и през октомври. По прогнозни данни общите приходи на Агенция „Митници“ за октомври 2021 г. ще отчетат превишение от нас 123 млн. лева над събраните през октомври 2020 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във