Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВСИЧКИ СЕ БОРИМ ЗА ПРИХОДА НА СРЕДНА ЗАПАДНА КОМПАНИЯ

Данчо Джиков, изпълнителен директор на ЗК Български имоти, пред в. БАНКЕРЪ:Данчо Джиков, изпълнителен директор на ЗК Български имоти, пред в. БАНКЕРЪДанчо Джиков завършва право през 1985 година. Няколко години работи като адвокат. От 1994 г. се занимава със застраховане. Той е един от основателите и съсобствениците на ЗК Български имоти, която на 8 април навърши осем години.Г-н Джиков, Български имоти е на пазара от осем години. Какво е нейното място сред конкурентите?- Нашата компания се развива устойчиво, като бележи среден годишен ръст от 25-30 процента. Като цяло обаче пазарът не се развива добре поради бедността на хората и фирмите. Влияние оказва и ниската застрахователна култура на българина. Аз много пъти съм казвал, че ако застраховането е услуга за богатите, два пъти по-необходима е на бедните. Защото при едно заболяване например нещата стоят безкрайно различно - ако човек има и ако няма застраховка, при положение че месечният му доход е 150-200 лева. Това са азбучни истини, които се знаят, но не се прилагат. Тук не става въпрос дори за пари, защото една здравна застраховка със сигурност струва по-малко от това, което един средностатистически мъж изпива в кварталния гараж. Като цяло пазарът у нас регистрира отчайващо ниски стойности. Той целият генерира бруто премиен приход, колкото една средна европейска застрахователна компания. А ние тук се борим за него 15-20 компании. Въпреки това на хартия всяка година се отчита стабилен ръст в застраховането...?- Защото миналата година пазарът е бил толкова слабо развит, че сега няколко милиона лева приход правят голям ръст. Тези проценти, ако става дума за номинални цифри, не са големи. Ако един застрахователен клон едната година направи оборот от 100 000 лв., а другата - 220 000 лв., се отчита огромен ръст, който не е реален.Как ви се отразяват законовите промени?- Не зная дали сте виждали проекта за промени в Закона за застраховането, кой е замислила надзорната агенция. То е страшна работа, не може така, просто не може така. Българската администрация, нямам предвид само застрахователния надзор си, поставя няколко основни цели. Една от тях е актовете й да не подлежат на контрол. Това противоречи на конституцията, противоречи на отношенията между играчите на пазара, защото администрацията също е участник на пазара. Значи бившата Дирекция за застрахователен надзор елиминира една компания от пазара за една година. И в крайна сметка се оказа, че не е била права. Покрай приватизацията на ДЗИ като обект на интереса на чуждестранни инвеститори се спрягаха още няколко застрахователни компании. Реално ли е това?- Пазарът има потенциал, въпреки че моментната картина не вдъхновява. Все пак пазарът е много неразвит, а страната ни е най-бедната в Европа. Това не е естественото й състояние и се надявам, че в близко бъдеще ще има видими резултати. Убеден съм, че предстои развитие на пазара, и то най-вече на индивидуалния застрахователен пазар, както е навсякъде по света. В Австрия например средната сума, която хората харчат годишно за застраховане, е 2000 марки. У нас средната годишна заплата в някои случаи е по-малка. Годишно за застраховане индивидуалните клиенти сигурно харчат по-малко от 50 лева. То е ясно, че и след пет години няма да стигнем нивата от 2000-3000 марки , но и 200-300 марки би бил голям растеж.Кои са основните ви конкуренти?- Някой от компаниите, които са близо до нас, достигат брутния си премиен приход с няколко големи корпоративни клиенти. Докато ние имаме около 150 000 индивидуални клиенти. Това не означава, че нямаме големи клиенти, но силата ни е в индивидуалното застраховане. Потенциалът за развитие на нашата компания е голям, защото ние сме инвестирали в структурата си и в обучение на кадрите си. Ще участвате ли в проекта за изграждане на пул, който да компенсира щетите от природни бедствия?- Разбира се, че бихме участвали. Имуществената застраховка трябва да бъде задължителна, иначе е невъзможно да поемем риска. Проблемът е, че у нас тя ще стане задължителна не защото животът го налага, а защото държавата го изисква. И на секундата ще се появи някакъв политически момент. Ще има стремеж към минимални премии, което ще създаде други проблеми. Те ще са свързани с минималната застрахователна сума, която няма да е реална и оттам ще имаме трудности около презастрахователната защита. Да не говорим, че като цяло опитът ни с гражданската отговорност, която също е задължителна е горчив.Защо?- Едва около 50% от автомобилите са застраховани, въпреки че всяка кола, която няма такава застраховка, трябва да се спира от движение. И за спазването на това изискване има административни похвати, които не се използват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във