Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всички общини ще имат достъп до еврофинансиране

Регионалното министерство предлага и общинските центрове с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по оперативна програма "Развитие на регионите" през новия програмен период (2021-2027 г). Целта е да общините да разполагат с достатъчно средства за  инвестиции в различни сектори, които имат добавена стойност за икономическото развитие. Според националната дефиниция всички общини, чиито  центрове са с население под 30 000 души са бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони, а всички надвишаващи този показател  - на регионалната програма.

През седмицата регионалният зам.-министър Деница Николова проведе среща с представители на Националното сдружение на общините. По време на срещата стана ясно, че бюджетът на населените места ще бъде формиран чрез ресурс, предоставен от всички оперативни и секторни програми – за регионално развитие, за развитие на селските райони, околна среда, човешки ресурси, иновации и конкурентоспособност, образование и наука, електронно управление. По този начин на всички населени места ще бъде осигурен достъп до европейско финансиране.

Приоритет през новия програмен период е европейските средства да покриват цялата територия на страната, а чрез предложения модел страната ще се възползва максимално от европейските програми, ще обхване по-голяма част от население. Друг търсен ефект е постигане на повече гъвкавост в инвестициите.

По предложение на регионалното министерство в преговорния процес се обсъжда вариант за намаляване на този критерий и допустими бенефициенти на програмата за регионално развитие да са общините, чиито центрове са с население над 20 000 души. Един от аргументите е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране. В допълнение, в обхвата на програмата се предвижда да бъдат включвани целите територии на общините, не както досега само градските центрове. 

„За да нямаме „бели петна“ направихме много голяма крачка, обединявайки възможния ресурс за финансиране на проекти в районите от ниво 2, давайки възможност за по-голямо икономическо развитие на градовете с различни мерки. Общините –малки, средни и големи, ще могат да се  кооперират и съвместно да направят  концепция, ориентирана с фокус към икономическото развитие на определена целева територия, което открива много повече възможности спрямо изминалите два програмни периода“, коментира още зам.-министър Николова.

Тя информира кметовете, че около края на месец март ще бъдат представени   окончателен проект на новата  програма за развитие на регионите, както и допълнителни указания за подготовка на концепции, на база на които и местните власти ще могат да започнат подготовка на проектни идеи. 

Дискусията и диалогът с  местните власти ще продължи за намиране на най-балансираното решение за обхват на територия с ефект изпълнението на регионална политика на страната.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във