Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всички общини с достъп до еврофондове с новия подход за развитие на територията

Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще разполага с над 3 млрд. лв. безвъзмездни европейски средства, които ще са повече спрямо сега. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при участието си в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. В родопския град се проведе дискусия за визията за изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в следващия програмен периода.

Към този ресурс ще се добави и националното финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, като целта е да се постигне по-голям ефект спрямо регионалния подход за въздействие. Така с този по-голем бюджет ще се финансират комплексни, интегрирани мерки за развитие на регионите в зависимост от техния потенциал и нужди, обясни Николова. 

Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. Първият се очаква да финансира дейности в десетте най-големи български града, които ще могат да изпълняват проекти, свързани с преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и заедно с това да развият периферията си като основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към всички градски общини и населените места в тях.

Избраните проекти, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж в регионите, тъй като икономическият компонент ще е водещ.

Чрез новият подход на инвестициите към територията общините няма да се делят вече на "градски" и "селски". Всички населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете, уточни заместник-министър Николова.

Заедно с това ще се подкрепи капацитетът на регионалните съвети за развитие за анализ и вземане на решения, тъй като от тях се очаква да се натоварят със задачата да селектират проектите на регионално ниво. Ще се идентифицират най-добрите проекти, които ще са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението и ще доведат до най-голям икономически ефект в региона.

Разработват се и нови стратегически документи за регионално развитие. На ниво район за планиране в тях ще се определят най-важните потенциални възможности за развитие. На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 година. Деница Николова обърна внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във