Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всички министерства ще обменят документи по електронен път до края на март

Над 150 администрации вече могат да обменят реално документи изцяло по електронен път. Очакванията на Държавната агенция "Електронно управление" е към края на март т.г. броят на тези администрации да се удвои и да достигне 300. Това обяви председателят на ДАЕУ Атанас Темелков по време на кръгла маса "Електронно управление и интернет на нещата", която се провежда в столицата.

„До края на март очакваме 100% от министерствата и техните второстепенни структури да се присъединят към Средата за електронен обмен на съобщения и от април нататък обменът между тях да бъде реален“, прогнозира Атанас Темелков. Срокът за всички администрации е 1 ноември 2018 г., напомни Атанас Темелков и прикани администрациите да бъдат активни и да не чакат последния възможен момент.

Председателят на ДАЕУ посочи, че близо 60 на сто от законодателната база има пряко или косвено отношение към процесите, свързани с електронното управление и предстоят още промени за ограничаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Атанас Темелков припомни, че през 2017 г. бяха предприети приоритетни мерки за намаляване на административното бреме с отпадането на изискването на хартиен носител на 12 удостоверителни документи, издавани най-често от административните структури. До края на март по-голяма част от тях ще отпаднат на хартиен носител и вече е в ход анализ на следващия пакет най-често предоставяни удостоверителни услуги (над 15 000 пъти годишно), които следва да бъдат предоставяни изцяло по служебен път.

„Ще бъдат идентифицирани с приоритет тези услуги, които най-бързо и лесно могат да бъдат трансформирани във вътрешноадминистративни такива с наличните в момента решения - средата за свързаност между първичните регистри (RegiX) и за обмен на данни между отделни информационни системи", каза още председателят на ДАЕУ.

С много прости решения можем да свършим много работа в електронното управление „Работата по е-управлението не е свързана толкова с технологиите, колкото с чисто административните процедури“, заяви председателят на ДАЕУ

Разговорът за електронното управление да не се случва само „на гише“ или чрез медиите, а в самите администрации, където се очаква да бъде свършен сериозен обем от работа. За това призова председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по време на кръгла маса „Електронно управление и интернет на нещата“, организирана в столицата от евродепутата Владимир Уручев, Клъстер „Информационни и комуникационни технологии“ и Българската академия на науките.

„Работата по електронното управление не е свързана толкова с технологиите, колкото с чисто административните процедури. Затова търсим как да развием и да направим да работи вече наличното“, заяви председателят на ДАЕУ пред участниците във форума.

Основен акцент на дискусията е бъдещата Архитектура на електронното управление. ДАЕУ разработва проект на документа, който предстои да бъде подложен на обществено обсъждане. „Темата за Архитектурата на е-управлението е пренебрегвана в последните години и много работещи идеи съвсем необосновано не са реализирани. Забравяме, че с много прости решения можем да свършим много работа в областта на електронното управление“, коментира Атанас Темелков. Съществени са въпросите как тази архитектура да бъда изграждана, поддържана, какви административни и финансови ресурси да бъдат отделяни, как публичните средства да бъдат ефективни и да допринасят за устойчивостта на всяка една система, допълни председателят на ДАЕУ.

Атанас Темелков подчерта, че все още няма норма, която да определя как една система да бъде разработена, експлоатирана и снета от употреба.

„Въпросът за жизнения цикъл на системите на електронното управление не е достатъчно добре развит в нормативната рамка. Липсват изисквания за сигурността на определени системи, които управляват цели сектори. Няма също така изисквания как тези системи да бъдат поддържани във времето и това е основен въпрос, който трябва да намери развитие през следващите няколко години“, допълни председателят на ДАЕУ.

Атанас Темелков беше категоричен, че процесите на трансформация на администрацията в цифрова трябва да бъде съпроводен от процес на промяна на самите административни процеси, така че да бъде ограничен административният натиск върху гражданите и бизнеса. Темелков припомни, че близо 60 на сто от нормативните актове имат пряко или косвено отношение към електронното управление. „Това законодателство трябва да бъде прегледано отново и където е необходимо, да се предприемат промени“, заяви председателят на ДАЕУ и напомни, че само за отпадането на свидетелството за съдимост на хартиен носител бяха необходими изменения в 66 закона и две наредби, а процесът е отнел повече от половин година.

Атанас Темелков подчерта още, че трябва да продължи прегледът на законодателството, на нормите, процедурите и на самите административни процеси и да се ускори процесът на трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешноадминистративни такива и данните за тях да се обменят изцяло по служебен път.

Премахването до 1 ноември 2018 г. на хартиения документооборот между администрациите драстично ще намали времето за предоставяне на услугите за гражданите и за бизнеса. Има изградена и напълно функционираща среда за обмен на данните между регистрите (RegiX). ДАЕУ стартира и преглед на всички административни услуги и на приоритизиране на част основните регистри, каза още Атанас Темелков по време на кръглата маса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във