Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВСИЧКИ ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗЛОЖЕНИЕ В СОФИЯ

Г-н Табаков, Български икономически форум организира първото национално финансово изложение на 1-3 декември в София. Към кого е насочено то, какъв е профилът на изложителите и какви финансови институции ще участват в него?
- За първа година в София се организира национално финансово изложение. Опитахме се да поканим за участие абсолютно всички фирми, организации и компании, които имат отношение към финансовия пазар в България. Отзоваха се банки, лизингови компании, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, инвестиционни фондове, различни финансови групи. Идеята е всички те да изложат своите продукти. От една страна, това са различни видове продукти за финансиране, т.е. кредити, лизинг. От друга - става дума за продукти, които предлагат всякакъв вид спестяване на обикновения потребител, а именно различни видове депозити, инвестиции в ценни книжа и във взаимни фондове. Много малка част от българите познават друг вид спестявания освен този, който са свикнали да правят чрез депозити в банките. Затова смятам, че за всеки представлява интерес да посети изложението и да се запознае с тези нови за България продукти. Въпреки че събитието ще се проведе в София, то би могло да бъде много полезно и за всеки български гражданин, гост на столицата, тъй като той ще може да сравни за изключително кратко време и на едно място условията и цените на различните услуги, които се предоставят от финансовите организации.
Каква конкретна информация могат да получат финансистите и изобщо посетителите на финансовото изложение?
- Събитието ще се съпътства от конферентна програма с презентации на финансови институции. Банка ДСК ще представи възможностите за кредитиране на малки, средни и микропредприятия. Представители на ОББ ще разгледат възможности за сътрудничество с агенции за недвижими имоти и строителни компании. Ще има презентация и на Делта Брокер и Делта Трейдинг на нова платформа за електронна търговия на Българска фондова борса, както и платформа за търговия с валута и ценни книжа. Смятам, че това ще е интересно както за специалистите, така и за широката публика. Поради тази причина достъпът до цялото изложение, включително до залата, където ще тече конферентната програма, е абсолютно безплатен.
Смятате ли, че подписаното на 5 ноември междубанково споразумение за годишния процент на разходите по потребителския кредит ще улесни достъпа на потребителите до финансов ресурс?
- Идеята е при така или иначе агресивната конкуренция да се спрат подвеждащите реклами. Основната цел на това джентълменско споразумение е всички банки да използват една и съща формула при изчислението на цената на потребителските кредити. В документа са вплетени основните принципи за предоставяне на пазарна, маркетингова и рекламна информация на клиентите. Това е напълно доброволно споразумение, което е в синхрон с европейското законодателство, изискващо банките да бъдат по-открити към публиката при представянето на банковите продукти. В основата на банковата индустрия е коректната информация. А не всички потребители са финансово грамотни до степен да конвертират и сравнят банковите продукти. Всяка банка си има свой начин за представяне на стоката. Това е част от свободната конкуренция и свободния пазар и няма как да бъде регулирано.
Смятате ли, че чрез това споразумение информацията ще се представя относително коректно и ще е лесно сравнима?
- Споразумението е в помощ на хората, които осъзнават, че за да сравняват търговските предложения, трябва непременно да са с калкулатор в ръка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във