Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всички администрации и ресторанти трябва да монтират рампи

​Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти, като например магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда. Това предвижда проектът на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за повторно обществено обсъждане.

Разпоредбите ще са задължителни за новите сгради и обекти, а при съществуващите мерки за осигуряване на достъпност ще се изпълняват при основни обновявания, ремонти или реконструкция, в случай че има техническа възможност. За да се прецени това, задължително ще се извършва оценка на достъпността. Ако изискванията не могат да бъдат спазени изцяло, те ще се осигуряват доколкото това е технически възможно, без да се намаляват недопустимо проектните характеристики на сградите и обектите. Когато е подходящо, алтернативно ще могат да бъдат прилагани технически мерки или спомагателни средства и пособия, като подемни платформи, например.

Правилата за осигуряване на достъпност ще трябва да бъдат спазвани при изработване и изменение на подробните устройствени планове. Разпоредбите на новата наредба ще се прилагат при проектирането и изпълнението на достъпна среда в населените места или на нови сгради или съоръжения за обществено обслужване, включително самостоятелни обекти в тях. Те ще важат и за производствените сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания, както и за новите многофамилни жилищни сгради.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във