Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всяка сграда с технически паспорт до 31 декември 2022 г.

Крайният срок за изготвяне на технически паспорти на сградите е 31 декември 2022 година, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството  Валентин Йовев по БНР.

Наредба 5 за техническите паспорти на строежите, която е в сила от 2007 година, казва, че такива трябва да имат всички сгради в страната. В техническите паспорти влизат няколко основни изисквания: механично съпротивление, устойчивост, безопасност при пожар, хигиена, здраве, околна среда, достъпност и безопасност при експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси.

След изтичане на срока за изготвяне на техническите паспорти, за сградите, за които не са съставени, кметът на общината трябва да възлага изработването им, като това ще става също за сметка на собствениците, предвижда още Наредба №5. За извършените разходи общината ще си събира вземанията от стопаните на имотите. Това ще става по два начина -  за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с  доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Заместник-регионалният министър обясни, че сградите, строени след 2007 година вече имат изготвени технически паспорти, тъй като това е изискване за тяхното въвеждане в експлоатация. Това се отнася и за санираните сгради, тъй като при тях паспортите са изготвени във връзка с проектно-сметната документация.

Предвижда се към министъра на регионалното развитие и благоустройството да се създаде единен публичен регистър за всички актове, в това число и техническите паспорти на строежите.  

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството имали готовност за  съдействие за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява, обяснява инж. Йовев. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във