Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Всеки четвърти работник на строеж не използва личните предпазни средства

Извършени са 300 проверки на фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 обекти в София, съобщиха от Инспекцията по труда.

Според данните 380 работници са установени да работят без да използват осигурените им от работодателите лични предпазни средства за работа на височина – обезопасителни колани и каски. Това са над една четвърт от всички заварени на проверените обекти 1788 работещи. Други 307 нарушения са свързани с необезопасени конструктивни елементи и съоръжения на строителните обекти – стълбищни рамене и плочи, конструктивни и технологични отвори, контури на етажни плочи, скелета. Този вид нарушения увеличават риска от падане от височина, който е най-честата причина за тежки трудови инциденти в строителството, водещи до фатален изход. Инспекцията по труда напомня на работодателите, че законодателят е вменил на тях цялата отговорност не само за осигуряването на здраве и безопасност при работа, но и за осигуряване на ефективен контрол, който да гарантира спазването на правилата за безопасност от страна на работниците. При проверките в столицата за две седмици са установени над 50 случая на работещи без трудов договор.

По време на проверките са съставени 98 акта за установяване на административно нарушение. Приложени  са и 61 акта за спиране на обекти, етажни нива и работно оборудване, които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Предвид факта, че строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор, той традиционно е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията. За полугодието на тази година на строителни обекти са извършени 3151 проверки от общо 20 634, което е повече от 15% от всички проверки. Установените нарушения са 15 339, като от тях 10 334 или две трети всички, констатирани в сектора, са свързани с безопасността и здравето при работа. Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения в строителството са 4962.

Установените случаите на работа без трудов договор са 405 от 1367 общо или почти 30% от всички.

Инспекцията по труда напомня на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения.

 

Оценка на риска

На разположение на работодателите в строителството са и разработени онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска, които могат да бъдат използвани също за обучения и инструктажи. Функционалностите на инструментите могат да им бъдат демонстрирани от назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ помощник-инспектори. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във