Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Връзват земеделеца за нивата

Новата система за доплащане към малките земеделски производители се въвежда от тази година и е в унисон с изпълнението на едно от важните решения по прилагането на новата Обща селскостопанска политика у нас. При т. нар. преразпределително плащане всъщност става дума за допълнителното подпомагане за първите 30 хектара (300 декара), които обработва едно стопанство. Това решение аграрното ведомство е взело още преди двадесетина дни, когато на сайта на Министерството на земеделието бяха публикувани промени в Наредба 2, които уреждат въвеждането на това преразпределение през тази година.


Само два дни по-късно (на 26 февруари) бе насрочено и проведено обществено обсъждане по темата. На това спешно събиране присъстваха земеделски и животновъдни асоциации и, общо взето, работещите в аграрния сектор стигнаха до извода, че въвеждането на това преразпределение трябва да бъде подкрепено. Тогава все още параметрите на увеличението на плащанията не бяха известни. Първи точните суми обяви лидерът на Движението за права и свободи Лютви Местан и за министър Греков остана да разкаже, че по този начин всички малки и средни стопанства, обработващи площ до 300 декара, сега ще получават 45 лв. вместо предишните 30 лв. плащане за декар.Това решение ще важи за тази година, а параметрите му ще могат да бъдат модифицирани всяка следваща година. Разбира се, има и вариант в даден момент от програмния период (2015-2020-а) страната ни да се откаже от него. Целта на тези промени е да се постигне малко по-равномерно и по-балансирано подпомагане на отделните сектори (зърнопроизводство, животновъдство, производство на плодове и зеленчуци) в отрасъл селско стопанство, а от друга страна, помощта за малките и средните стопанства да бъде повишена за сметка на по-големите.


Отдавна е известно, че в периода 2007-2013-а огромната част от прякото подпомагане отиваше в сектора на зърнопроизводството и в частност - в най-едрите зърнопроизводителни ферми. Представители на земеделското министерство няколко пъти подчертаха, че шест големи компании, работещи в сектора на зърнопроизводството, усвояват 80 на сто от всички евросубсидии и точно въвеждането на новата система за преразпределение на субсидиите ще прекрати тази - според тях преференциална практика.


От изследване на Евростат, проведено на основа на последното преброяване на земеделските стопанства (от 2010-а) и на база относителната тежест на производството от дадена дейност в паричната стойност на произведената продукция, става ясно, че в стопанствата, обработващи между 2 и 30 хектара, най-голям е делът на фермите, отглеждащи животни (36.8%), зеленчуци (24.5%) и плодове - 22.6 на сто. Сега тези стопанства на практика ще получат 50% по-голямо подпомагане на единица площ за първите 30 хектара, които обработват, тъй като малките производители в тези сектори от години бяха определяни от специалисти като недофинансирани. Предполага се, че тези мерки ще увеличат стимулите на заетите в тях и ще ги мотивират да продължат да се занимават със същите дейности, а да не отдават предимство на зърнопроизводството, което се наблюдаваше през последните десет години. Да не говорим, че в допълнение към всичко това се увеличават и средствата от т.нар. обвързана подкрепа. Според сегашните промени в земеделската политика тези пари ще нараснат до 6.5% през 2014-а и до 13% през 2015-2020-а спрямо сегашните 3.5 на сто.


Макар и закъсняло, предложението за въвеждане на преразпределителното плащане от тази година за момента изглежда като добър опит за внасяне на малко повече баланс в директното подпомагане на селското стопанство. Но от начина му на въвеждане, както и от използването на останалите механизми по новата Обща селскостопанска политика ще зависи в голяма степен дали ще се променят стимулите за правене на земеделски бизнес в страната.


Но все още е рано да бъде споделен оптимизмът на министър Греков, който заяви, че през следващия програмен период достатъчно средства ще бъдат насочени към малките производители, "за да станат те по-конкурентоспособни".


 


Опасностите


Още при представянето на намеренията на агроведомството за преференциалните доплащания към по-малките земеделски производители някак естествено за нашите географски ширини се появиха и опасенията, че фермери ще хитруват и злоупотребяват с по-високите ставки за фермери, които попадат в тази категория.Заговори се, че някои производители могат да разделят фермите си, за да влязат в категорията на малките и да се възползват от въвеждането на този вид нарастващо подпомагане. Според специалисти обаче рискът за това е твърде малък, тъй като средните площи, които обработват тези стопанства, е близо 38 ха и потенциалните ползи от подобна стъпка са незначителни. Общият брой на фермите в този сегмент е около 3000, което на практика е по-малко от едно на сто, а стопанисваната земя е около 116 000 хектара. Експертите смятат, че значително по-висок е рискът от злоупотреби от стопанствата, които обработват между 50 и 100 хектара. Те също са около три хиляди и средният размер на площите им е 69 хектара. Тези рискове значително намаляват при производители, които обработват над 100 хектара. В този сегмент са концентрирани близо 5500 ферми, чийто среден размер на обработваемата площ е 671 хектара.Тези подозрения могат да бъдат разсеяни лесно, стига много скоро да стане ясно и какви санкции ще бъдат налагани, ако бъдат установени на случаи на раздробяване на фермите. От изключително значение е и въвеждането на работещи механизми и за установяване евентуални злоупотреби на основата на свързаност между отделните субекти. Това би могло да се установи чрез доказване на евентуални роднински връзки или такива между работодател и работник, още повече ако става дума за площи, които се припокриват със заявените в предишни години. Не е лоша да се помисли и за възможност при установяване на няколко подобни нарушения, да бъде предвидена и по-тежка санкция, като например премахване на преразпределителното плащане при установяване на рязко нарастване на стопанствата, които заявяват подпомагане по схемата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във