Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Връчени са писмата за отчуждаване на имоти за модернизацията на път 1-1 (Е79) "Видин - Ботевград"

Общинската администрация е приключила с връчването на уведомителните писма на хората, които притежават земи, попадащи в обхвата на строително-ремонтните дейности по главен път Е-79, съобщиха от общината. Отчуждаването на имоти се налага заради модернизацията на пътя Видин - Ботевград. Уведомени са лично 90% от собствениците, като останалите 10% не са открити на посочените адреси и се намират извън пределите на региона и на страната.

С това Община Видин е изпълнила ла ангажиментите си, свързани с подготовката за строителството на магистралния път. Указания за процедурата по отчуждаване получили на 2 юли на специална работна среща кметове и кметски наместници на населените места, разположени по трасето на инфраструктурния проект на територията на Община Видин и на Община Грамада - селата Новоселци, Слана бара, Синаговци, Търняне, Жеглица, Ивановци, Срацимир и гр. Дунавци.

Очаква се с приключването на процедурите по отчуждаване, да започне реално строителството на пътя, съобщават от общината.

Припомняме, че с решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост, за държавна нужда, във връзка с модернизацията на участък с дължина 30.275 км от път 1-1 (Е79) "Видин - Ботевград" на територията на общините Видин и Грамада в област Видин.

Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план - парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на град Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, град Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, и в землищата на с. Срацимирово и град Грамада, община Грамада.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Плановете са трасето Е-79 да бъде разширено с две нови платна, за да стане скоростен път. В участъка вече са започнали подготвителните дейности. Изградени са временните обходи. Бъдещото трасе ще е двойно по-широко от сегашното, което е с по една лента за движение в двете посоки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във