Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Временно - без проекти за преработка на селскостопански продукти

Приемът на проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. се прекратява временно, съобщиха от агроминистерството. Това се налага във връзка с необходимостта от прецизиране на текстовете на Подмярка 4.2, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36-месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка.

Актуализираните условия ще бъдат публикувани за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на октомври. Очаква се новата процедура за прием на проектни предложения да започне около 15 октомври, като срокът за кандидатстване ще е не по-кратък от четири месеца.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен - около 390 млн. лева. Крайната цел е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез въвеждане на нови продукти, повишаване качеството, безопасността и проследяемостта на храните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във