Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СЕ ЗАПУШАТ ПРОБОЙНИТЕ ВЪВ ВиК

Като че ли се вижда краят на повсеместното източване на ВиК-дружествата, довело през последните години до отчитането на загуби в размер на 70% от общите количества вода, преминали през водопроводната мрежа на страната. Досега ръководствата им се оправдаваха най-често с прекалено остарялата водопреносна система и огромните течове. Оправдание, удобно след като никой не мери течовете, а загубите продължават да се калкулират в цената на водата и да се плащат от потребителите.Затова е обнадеждаващо намерението да се създаде специална институция, чиято основна задача ще е контролът върху дейността на ВиК-дружествата. Новото ведомство ще следи както цените на водните услуги, така и качеството на обслужването. Ще наблюдава също и инвестициите в инфраструктурата на водните компании, и степента на модернизация и рехабилитация на водопреносната мрежа. Именно от това, колко пари са вложени в развитието на мрежата ще зависи и дали на съответното дружество ще бъде позволено да продава водата на исканата от него цена. Освен това ведомството ще разработва правилници, наредби, методически указания за прилагане на нормативните документи във водоснабдяването и канализацията.Проектът за създаването на регулаторния орган беше възложен през юни 2001 г. на британската консултантска компания Халкроу, която получи за целта безвъзмездно финансиране от Световната банка в размер на 300 хил. щ. долара. Но след представянето на официалния доклад на англичаните на 1 август тази година експерти от водоснабдителния бранш у нас се обявиха против някои от предложенията, залегнали в него.Според представители на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването, посоченият от Халкроу срок от пет години, през който да заработи контролната институция, е твърде дълъг. Това е недопустимо. Българските специалисти имат достатъчно опит, за да създадат в рамките на година и половина новия орган, заяви за в. БАНКЕРЪ председателят на комитета Ганчо Хитров. Становището му е, че и срокът за изготвянето на проекта (повече от година) е бил прекалено разтеглен, въпреки че чужденците е трябвало да се запознаят с условията в България и с информацията за нашата водоснабдителна инфраструктура. От националния комитет изразиха своето несъгласие и със сумата за създаването на новата институция, която според консултантите можела да достигне половин милион долара. Още по време на личните ми разговори с представители на Халкроу те заявиха, че изграждането на водния регулатор ще струва около 350-450 хил. щ. долара - казва Хитров. - Ние обаче разполагаме с много от необходимите ресурси. Имаме богата информация за водния сектор на всички нива и във всички ведомства, която е необходимо само да се систематизира. Затова, според мен, сумата трябва да се намали с повече от 50 процента.Същевременно от комитета подкрепят предложения от англичаните модел за финансиране на дейността на регулаторния орган. Докладът на Халкроу предвижда средствата за издръжката му първоначално да се осигуряват от държавния бюджет. Така няма веднага да се натоварят бюджетите на ВиК-дружествата, които не са планирали подобни разходи, и единственият начин да ги осигурят е като ги включат в стойността на водата. След гратисния период цената й също няма да се повиши осезаемо, защото сумата за издръжката на контролната институция е несравнима с приходите от изразходваните водни количества, отбелязват експерти. Най-вероятно увеличението ще е в рамките на няколко стотинки за кубически метър. Но тези стотинки могат да се окажат много изгодна инвестиция за клиентите на ВиК, които в резултат на ефективния контрол вече няма да плащат за щяло и нещяло.По всяка вероятност ведомството ще е с ранг на комисия към Министерския съвет. Към него ще бъде създаден консултативен съвет от представители на различни министерства, доставчиците на услуги, общините и потребителските организации. Ще се сформират и специални звена за консултация с потребителите по места. Англичаните смятат, че в новата институция трябва да работят 60 човека, разпределени в един централен и четири регионални офиса. Националният комитет за подобряване на водоснабдяването настоява регионите да съвпадат с определените от Министерството на околната среда и водите четири басейнови дирекции в страната: дунавската, черноморската, източнобеломорската и западнобеломорската. Съответно с центрове Плевен, Варна, Пловдив и Благоевград. Какво точно обаче ще е териториалното разпределение, ще реши специална работна група. Тя ще предложи и статута на регулатора, както и дали неговото ръководство да е експертно или политическо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във