Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВРАТАТА В БРАНША Е ОТВОРЕНА, НО МЯСТО ЗА ФИГУРАНТИ НЯМА

Г-жо Иванова, учредяването на Националния съюз на българската туристическа индустрия ще обедини ли бранша, или ще го тласне към окончателно разединение?
- Не мисля, че може да става и дума за разединение. Фактът, че на учредяването присъстваха всички големи браншови структури и представители на едни от най-известните фирми, говори за ясна посока към обединение. Националният съюз беше учреден от хора, които реално правят бизнес в туризма. Всички ние изразихме желанието си да бъдем единни.
Ако някой иска да играе главната роля в представлението и затова смята, че е необходимо да прави други структури, си е негова работа. Ние имаме ясна цел и тя е да бъдем обединени. Сред нас са хората, които са работили в условията, когато туризмът прохождаше. Те са отдали години от живота си, за да можем да работим горе-долу нормално. Вярно е, че трябва да има нови лица, но в никакъв случай не бива да пренебрегваме опита и заслугите на онези, които са направили толкова много за това да се появим като атрактивна туристическа дестинация на международните пазари.
Говори се, че противоречията между хората в бранша се дължат на предстоящата битка за предприсъединителните фондове на Европейския съюз. Така ли е?
- В стремежа за усвояване на фондовете няма нищо лошо, но това не може да бъде единствена цел. Има толкова много проблеми, които трябва да бъдат решени, че само наистина единна национална структура може да допринесе за това. Трябва да се усъвършенства законодателството, да се разработи стратегия по отношение на рекламата на страната ни, на участието ни на туристическите борси и т.н. Толкова много работа има да се върши, че всички, които искат да го правят, могат да намерят своето място. Няма място единствено за фигуранти.
Участниците в събранието в Несебър оставиха отворена врата към колегите си. Очаквате ли да се присъединят към вас, или смятате че ще учредят Национален борд по туризъм, както са обявили?
- Всички изразяваме желание за обединение. Разчитаме, че всеки ще помисли и ще стигне до верния извод. Само заедно можем да си бъдем полезни. Вече има достатъчно хора, които мислят в тази посока. Надявам се и всички останали да го разберат.
Какво е различното в схващанията на инициаторите за учредяването на Националния борд по туризъм и Националния съюз на българската туристическа индустрия?
- Не виждам съществена разлика от гледна точка на документите, а по-скоро в представителството. Там засега има десетина фирми, които са търговски дружества, и те биха могли да си направят поредното сдружение в областта на туристическия бранш, но това не означава нищо. Такива сдружения бяха създадени достатъчно. В националния Съюз на българската туристическа индустрия ние обединяваме националните браншови организации, всяка една с голямо представителство и структури в цялата страна. При нас влязоха хотелиери, които са собственици на доста сериозна леглова база. В крайна сметка целта на сдружението е не да решава проблемите на отделната фирма - това става в съответната браншова организация, а да поставим и решим въпросите, които засягат туристическата индустрия като цяло.
Кои са първите стъпки, които ще направи националното сдружение?
- След регистрацията ни ще потърсим легитимация пред държавата като национално представена структура. Очакваме да се включим в консултации по изготвяне и подобряване на националната стратегия за рекламата на страната ни. Лятото ще мине бързо, а през ноември е първата туристическа борса в Лондон. Трябва да имаме изчистена концепция за представянето ни там. След структурирането на националния съюз, в него ще бъдат създадени различни направления. `Едни ще се занимават с проблемите в законодателството и ще предложат законодателни инициативи, други - с проектите по инфраструктурата на комплексите и съответно - с кандидатстването за усвояване на европейските фондове, работа по рекламната стратегия за национално представителство и т.н.
Всички ние сме вложили неимоверно много усилия и труд, изградили сме добри хотели, показваме какво можем. Време е да накараме държавата наистина да се отнася към отрасъла , в който работим като към приоритетен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във