Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Врачанският Балкан може да стане новата топ дестинация

Регионалното министерство финансира изготвянето на прединвестиционно проучване за водоснабдяване на Врачански Балкан и туристически комплекс „Леденика“, за да създаде по-добри условия за туризъм и поминък на населението.

Ресорният министър Петя Аврамова каза в четвъртък на форум във Враца, че за да може да се развива туризмът, със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е бил рехабилитиран пътят от областния център до пещерата, част от който попада в града, поради което с него са ремонтирани и градски булеварди. Пътят е готов и вече може да се използва. За да бъде комплексно решението за развитието на туризма обаче, се стигна до разговори за водоснабдяването на Врачански Балкан – проблем, който стои от години и търси своето решение. Предпроектното проучване вече е факт и е изготвено. Това е следващата стъпка, с която да се реши цялостно инфраструктурата на „Леденика“, за да може да има хотели, заведения за хранене, магазини, туристи и Враца да бъде зелен и туристически град. 

От 2015 г. досега от бюджета на регионалното министерство се инвестират близо 6,3 млн. лв. за ВиК инфраструктура в област Враца – в Бяла Слатина и в Оряхово. С община Враца също има подписано споразумение за предоставяне на средства за реконструкция и доизграждане на водоснабдяването на село Челопек.

Петя Аврамова напомни, че предстои да бъдат реализирани инвестиции в размер на 1,9 млрд. лв. във ВиК инфраструктура в България. 1,2 млрд. лв. от тях са безвъзмездни средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът на ВиК Враца, което първо подписа договор за финансиране от ОПОС, е на стойност 50 млн. лв. и е голямо предизвикателство. Тези средства ще бъдат инвестирани в 4 общини – Козлодуй, Бала Слатина, Враца и Мездра.

Разгърнал се величествено в Северозападна България на територия от 30 000 хектара, Врачанският Балкан обхваща по-голямата част от Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали. Той се отличава с изключително биоразнообразие. 57 от растенията, които се срещат тук, са включени в Червената книга на България. В парка живеят над 180 вида птици, сред които черният щъркел, скалният орел, зеленият кълвач и др. В последните години се полагат усилия за завръщане на белоглавия лешояд, изчезнал преди време от района. От бозайниците се срещат най-често сърна, дива котка, язовец, видра и черен пор. В парка има две защитени зони от мрежата Натура 2000 – по Директивата за птиците и по Директивата за местообитанията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във