Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Военният министър Красимир Каракачанов ще даде обяснение за извършените сделки с имоти на министерството

От 9 часа трябва да започне пленарно заседание на Народно събрание.

Като точка първа в дневния ред е предвидено изслушване на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно извършените сделки с имоти на Министерството на отбраната с т. нар. отпаднала необходимост, както и кадровата му политика. Вносители са Десислав Чуколов, Павел Шопов и Станислав Станилов (на 28 февруари.

Депутатите ще обсъдят доклад за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио и проект на решение по доклада. Документът е внесен от Временната комисия на 26 февруари.

Народните избраници ще направят първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител е  Министерският съвет (на 9 януари).

След обяд шест парламентарни комисии - Комисия по културата и медиите, Комисия по околната среда и водите, Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисия по здравеопазването и Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, ще имат свои заседания.

В Комисията  по енергетика ще има изслушване на Министерство на енергетиката, Комисия за енергийно и водно регулиране и дружествата в сектор „Природен газ“ във връзка с договорената нова цена на природния газ.  
Обсъждане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сектор „Топлоснабдяване“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във