Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВОЕННА БОЛНИЦА - С НЕПОРЯД ЗА ФИНАНСОВИ НАРУШЕНИЯ

Военномедицинската академия (ВМА) е изразходвала 4 886 583 лв. за лекарства и медицинско имущество през миналата година, без обаче да е сключила договори с фирмите доставчици. В нарушение на закона тя е оползотворила и 165 000 лева. Такава е общата сума от три неправомерно възложени обществени поръчки, установи проверка на Сметната палата в лечебното заведение.Преглеждайки изпълнението на бюджета и управлението на имуществото на военните лечебници за цялата 2000 г., Сметната палата са е натъкнала на доста свободни маньоври. Оказва се, че тези болници не са зачели дори армейската субординация. През 2000 г. ВМА не е превела в специализираната дирекция към Министерството на отбраната 1 615 701 лв. приходи, които структурите й по места са изразходвали. Така е нарушена финансовата дисциплина по централизирането на приходите в бюджета на министерството, пише в доклада за проверката. Самият военен министър пък, макар че на 15 юни миналата година е издал заповед за процедурите и реда, по който да се отдават под наем помещения от ведомствените му лечебни заведения, не е сключил договори за наетите от лекари свободни кабинети. От този пропуск във ВМА не са постъпили 10 290 лева. Министърът не е утвърдил и реда за определянето на наема за медицинската апаратура и оборудването в тези помещения, което също е довело до финансови загуби. От 1 юли до 31 декември 2000-ата за сметка на бюджета на ВМА са били и разходите за електричество, топлоенергия и вода на дадените под наем лекарски кабинети, защото е липсвал утвърден от военния министър регламент за размера на режийните. А във Военноморската болница във Варна са престъпили дори и самата заповед на министъра, като са дали под наем 14 кабинета, които не са били вписани в заповедта от София. ВМА е нарушила и Закона за устройството на държавния бюджет, отчита Сметната палата. Болницата е платила авансово 631 593 лв. по сключени договори за доставка на машини, съоръжения, лекарства, но те не са пристигнали до края на бюджетната година. Военномедицинската академия е изманеврирала и около Закона за обществените поръчки. Тя не е приложила точно нужните процедури при доставката на промишлено гориво за отоплителния сезон (за 494 752 лв.) и на професионално оборудване за кухненския блок (за 207 320 лева). Нарушение на нормативните разпоредби е и самият факт, че бюджетната сметка на ВМА за миналата година е коригирана чак на 8 януари 2001 година. На този фон личните разхищения са най-малкият дерт. Във ВМА например длъжностно лице е присвоило 28 855 лв. от средствата за работни заплати, но в процеса на проверката на Сметната палата сумата е внесена в касата на академията. Във Военноморската болница във Варна финансовите контрольори са определили като незаконосъобразни разходи на 135 578 лв. за изплащане на трудови възнаграждения и социални осигуровки. Военномедицинската академия не е само известната Военна болница в София. С правителствено постановление (смятано от 1 януари 2000 г.) в нея се вливат Военноморската болница във Варна, Военният санаториум в Банкя, профилакториумите в Хисаря и Поморие, гарнизонните военни болници в Пловдив, Плевен и Сливен и медицинските пунктове към различни военни служби. Три от лечебниците, които по-късно влизат в състава на ВМА - болницата за долекуване в Нареченски бани, болницата за рехабилитация във Велинград и домът за медико-санитарни грижи в Белово, са закрити от правителството през декември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във