Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВОДНИ КАСИ ПОНИКНАХА В ТЪРНОВО

Жителите на Велико Търново и околните общини вече няколко месеца не знаят на кого да плащат за изразходваната от тях вода - на местното ВиК Йовковци ООД или на някое от трите опериращи в региона частни водни сдружения, които експлоатират водопреносната инфраструктура. Най-големи притеснения обаче предизвикват слуховете, че съвсем скоро водата просто ще бъде спряна.Проблемът възникна миналото лято, когато тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев издава заповед местната ВиК-компания да си възстанови владението върху активите, с които се извършва цялостното водоснабдяване на региона. До този момент дейността е извършвана от сдруженията Йовковци ООД, Аква 2000 ООД и Пречиствателна станция за отпадъчни води ВС ООД въз основа на почти идентични търговски договори. Решението за сключването им е взето на редовно събрание на акционерите на ВиК Йовковци на 15 октомври 1999 г. след заповед на строителния министър по това време Евгени Чачев. Според контрактите, сключени на 31 януари 2000 г., всяко от сдруженията получава за срок от 10 години възмездно право на ползване върху част от активите на ВиК Йовковци. Става въпрос за съоръженията, с които се извършват добиването, преносът и разпределението на питейната вода, както и пречистването на каналните води. Трите сдружения си поделят съоръженията (и съответно извършваните чрез тях дейности). Аква 2000 доставя водата от местния язовир и останалите водоизточници по магистралните водопроводи. ВС Йовковци извършва дистрибуцията до крайните клиенти, а третото дружество пречиства отпадъчните води.В договорите е фиксирана и цената, която частните сдружения заплащат на ВиК Йовковци (т.нар. вещно право на придобиване на собственост). Освен това те се ангажират да рехабилитират и модернизират водоснабдителните съоръжения. Всяка година сдруженията трябва да представят на ВиК-компанията и своята инвестиционна програма, в която подробно да посочат как ще бъдат използвани средствата. Срещу цялостното обслужване частните фирми получават правото да събират парите по сметките за вода на крайните клиенти. Така потребителите плащат за изразходваната вода толкова, колкото им искат трите сдружения. Тарифите скачат с над 50% (вместо 60 ст. за кубически метър в началото на 2000 г., скоро битовите потребители започват да плащат по 98 ст., а общественият сектор - 1.10 лева). По колко частните сдружения купуват водата от местното ВиК, така и не стана ясно, но без съмнение маржът е доста голям. И това става ясно от становището, поръчано от ВС Йовковци ООД на д-р Иван Златков, дипломиран експерт-счетоводител, за икономическата целесъобразност и ефективност на договора с ВиК-компанията. Според него през първата година от действието на контракта държавната компания е увеличила счетоводната си печалба с 55%, а през втората - с нови 4 процента. Нетната печалба след облагане с данъци пък е скочила съответно с 61% и с 10 на сто. За двете години е увеличена и сумата на дълготрайните активи - общо с 1.83 процента. Тоест с толкова, колко частните сдружения са инвестирали в периода 2000-2001 година.Не е толкова розово положението при един от контрагентите - ВС Йовковци ООД - Габрово, твърди експерт-счетоводителят. През 2000 г. дружеството е отчело 530 хил. лв. счетоводна печалба, а през 2001 г. - 334 хил. лева. Причина за спада са значително променените пазарни условия - свито потребление и премахване на преференциалните цени на електроенергията за нуждите на ВиК. Без учредяване на вещното право тези негативи неминуемо биха били поети от Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД - Велико Търново, и това би влошило неговите показатели, подчертава Иван Златков.Данни за финансовите резултати за 2002 г. няма, но е налице заповедта на Костадин Паскалев ВиК Йовковци да си възстанови владението върху съоръженията за водоснабдяването на региона. От своя страна новият управител на държавната водоснабдителна компания Никола Русчев взема присърце заповедта на своя принципал независимо от сключените договори. В съответствие със заповедта на Паскалев Русев открива пунктове за плащане на сметките за вода. Той облепя Велико Търново, Горна Оряховица и околните селища с надписи, информиращи населението, че трябва да плаща на държавната фирма, а не на частните. Няма информация обаче за какво отиват получените от ВиК-компанията пари, тъй като трите частни сдружения продължават да осъществяват поддръжката на инфраструктурата и услугите за населението. Загубите на нашето сдружение от момента на разкриването на първите паралелни пунктове вече надхвърлят 1 млн. лева - заявява управителят на ВС Йовковци Николай Ковачев. После случаят навлиза в дебрите на Темида. Габровското сдружение се жалва пред Окръжния съд от опитите на държавното ВиК да отнеме отдадените с търговски договор активи. Но окръжните магистрати не уважават жалбата. Сетне трите частни водни сдружения обжалват пред Върховния административен съд (ВАС) заповедта на ексминистър Паскалев. Междувременно становище по казуса през юли 2002 г. дава и проф. Огнян Герджиков, но не като шеф на парламента, а като един от изтъкнатите ни специалисти по търговско право. Неговото и на други юристи мнение е, че трите частни сдружения са създадени в пълно съответствие със Закона за водите. Юридически перфектни са и сключените от тях договори. На всичко отгоре в заповедта на министър Паскалев няма претенции за качеството на обслужването, нито за неизпълнение на контрактите от страна на частните сдружения. Само че в определение от 18 октомври 2002 г. тричленен състав на ВАС оставя без разглеждане и тази жалба. Според върховните магистрати заповедта на Паскалев не представлява административен акт, а с нея министърът е изразил само своето становище по сключените договори за ползване, което обаче не може да засегне придобитите права по тях. Следващият ход на трите фирми е подаването на жалба до главния прокурор срещу действията на Паскалев. В нея се иска предварително производство по чл.282 от Наказателния кодекс, според който за длъжностно лице, превишило властта или правата си, се предвижда лишаване от свобода до 10 години.Реакция от Главна прокуратура засега няма. Затова пък Никола Русев, като управител на ВиК Йовковци, изпраща на сдруженията ултиматум, че ако не върнат предоставените им активи, ще спре водоподаването от язовир Йовковци. Което автоматично ще остави без вода 250 000 души от региона. Следват заплахи и към местните жители, че ако продължават да плащат на водните сдружения, ще им бъдат пломбирани водопроводите. Освен във Велико Търново своеобразният български модел за навлизане на частни инвестиции в сектора се разпростира и в Сливен, и в Бургас. За разлика от практикуваното навсякъде по света концесиониране на ВиК-дружествата, и в трите града сега има паралелни водоснабдители. И паралелни каси, които да събират сумите по водните сметки. Първенец засега е тази на частното сдружение в Сливен. Което купува водата по 9 стотинки, а я продава по 1.30 лева. Докато има кой да плаща, разбира се.

Facebook logo
Бъдете с нас и във