Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Водят се преговори за финансиране на стратегически проект в жп транспорта

Големи са очакванията за развитие на граничния регион след завършването на ГКПП Рудозем - Ксанти.

Възможностите за финансиране по приоритет „Свързаност“ на новата Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България за периода 2021-2027 г. са обсъдени на работна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В нея са участвали заместник-министър Нина Стоименова и областните управители на Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, както и заместник-министърът Иван Шишков и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Новите изисквания за инвестиции в сферата на свързаността в програмния период 2021-2027 налагат фокус върху по-чист и зелен транспорт и в тази връзка извеждат като приоритет железопътната инфраструктура. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството отчитат високите потребностите на местно ниво по отношение на пътната инфраструктура. „В тази връзка в преговорите по програмата ще защитаваме финансиране за стратегически проект, както в областта на железопътния транспорт, така и по отношение на развитие на пътните връзки със съседната държава", е подчертала заместник-министър Стоименова.

Участниците в срещата са се обединили около един стратегически пътен проект – доизграждането на Главна пътна комуникация на град Смолян (четвърти етап), който е с индикативен бюджет от 12 млн. евро. При строителството на отсечката като приоритетни са взети под внимание прилежащите коридори на инициативата „Три морета“ за свързване по линията Север-Юг, надграждане на реализирани инвестиции в региона за разкриване на ГКПП Рудозем - Ксанти и подобряване на достъпа до него, както и ограниченията в област Смолян от гледна точка на липсващ алтернативен транспорт – железопътен, воден и въздушен.

Заместник-министър Стоименова е  призовала областните управители да бъдат активни в определянето на приоритетите на областите, които представляват, в търсене на интегрирани инвестиции, които ще имат ефект и висока добавена стойност за цялостното развитие на регионите. Но е била отчетена и необходимостта от допълнителни разяснителни срещи на местно ниво за потенциала на този подход и ролята на заинтересованите страни – общини, областни управи, Агенция „Пътна инфраструктура“, бизнеса и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във