Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Водещ търговец с авточасти купува свой доставчик

Търговията с автомобилни части и компоненти е печеливш бизнес у нас предвид състоянието на автопарка в България. Знаем, че голяма част от него е с възраст над 20 години. Това естествено налага повече грижи за поддържането му в движение.

Ковид кризата в момента всъщност повиши стойността на този бизнес. Знаем за проблемите на големите световни поризводители на автомобили с доставките на чипове. Това пък направи по-трудна доставката на возила от Западна Европа, като заедно с това и вдигна цената на колите у нас. Така че тези българи, които са си купили до момента автомобил, ще трябва да са по-грижовни към него. А за това са необходими и резервни части.

Комисията за защита на конкуренцията одобри една

сделка за окрупняване на бизнеса

в сектора. Така "Ауто Плюс България“ АД - София, Генчо Делчев Добрев и Красимир Петров Колев ще могат да осъществят концентрация посредством придобиване на контрол върху "АвтоГранд“ ООД - Хасково.

Сделката трябваше да премине през КЗК, тъй като когато сумата от общите обороти на всички фирми, които  участват в концентрацията на територията на страната, надхвърля 25 млн. лева за предходната финансова година, те задължително уведомяват регулатора за покупко-продажбата.

Дейността на фирмите в тази сделка е свързана с търговия с авточасти. С нея купувачите искат разширяване на пазарното присъствие при продажбата на резервни части чрез цялостно покритие на страната. Това, от своя страна, би довело до по-ефективно управление на доставките и на складовите наличности, както и до разширяване на продуктовата гама. Предвижда се и универсализиране на източниците на доставка, за да се постигне възможно най-добра доставна цена, както и свързване на информационните системи на участниците в концентрацията, с оглед по-лесен и бърз обмен на стоки.

"Ауто Плюс България“

е една от водещите български фирми за внос и продажба на едро и на дребно на резервни части, оригинални резервни части и масла за всички модели автомобили, представени на българския пазар. Тя има централна складова база в София, както и няколко регионални склада в градовете Пловдив, Стара Загора, Варна и Русе. Изградената дистрибуторска мрежа, която обединява 22 магазина под собствената търговска марка „Ауто Плюс“, и 15 франчайза, покрива територията на цялата страна. Акционерният капитал на „Ауто Плюс България“ е разпределен между Е. Узунов, В. Даков, Г. Мендов /тримата са членове на борза на директорите/ и М. Леонтиева и И. Костов.

Хасковската „Автогранд“

извършва внос или закупува части от официални вносители и дистрибутори и ги продава на дребно към крайни клиенти. „Автогранд“ е сред основните доставчици на „Ауто Плюс България“. Фирмата поддържа собствена мрежа от регионални складове и магазини, на територията на България. Управители/съдружници в нея са Генчо Делчев Добрев и Красимир Петров Колев, всеки от които притежава по 50% от дяловете в „АвтоГранд“. Дружеството притежава дялове в други седем фирми, свързани с автобранша.

Между страните в концентрацията е подписан предварителен договор през юли тази година, съгласно който „Ауто Плюс България“ ще придобие дялове от капитала на „Автогранд“ на няколко етапа чрез преструктуриране капитала на купуваната фирма и ревизиране на дружествения договор. След това дейността на хасковското дружество ще бъде извършвана под търговската марка „Ауто Плюс“. Планираният срок за изпълнение на третия етап е до края на 2022 година.

Според кандидат купувачите се очаква операцията да окаже въздействие върху пазара на авточасти в България. Предвид декларираното намерение да не се развива автосервизна дейност, то от КЗК правят извода, че сделката няма да има ефект на пазара на сервизна дейност.

Бариери за навлизане

В практиката си КЗК е приела, че с оглед наличието на множество доставчици, предлагащи резервни части за всички видове МПС, както и липсата на съществени нормативни, административни и икономически бариери за стартирането на търговия с резервни части за автомобили, определя бариерите за навлизане на пазара като несъществени.

В момента няма нормативни ограничения пред новонавлизащите. Също така, не съществува специален режим за регистрация на желаещите да започнат подобен род дейност. От организационна гледна точка съществуват известни бариери за навлизане, доколкото този бизнес все още е силно зависим от човешкия фактор. Необходимо е съответният предприемач да има известни технически познания и организационни умения, за да е в състояние да набере необходимия персонал и да осъществява ефективно дейност. За големите международни компании бариерите за навлизане са твърде ниски, предвид разпокъсаността на пазара.

От конкурента „Интер Карс България“ ЕООД считат, че към настоящия момент няма съществени бариери (икономически, правно-административни, стратегически или др.) за навлизане на пазара. Експертите на „Евро 07“ АД посочват като основни препятствия пред новонавлизащите ограничения потенциал на пазара в страната и наличието на свръхпредлагане, както и ниската норма на реализирана печалба. От „Тех-Ко“ ООД посочват, че не са налице бариери за навлизане на пазара.

От КЗК приемат, че не са налице съществени бариери за навлизане на пазара на продажба на резервни авточасти в страната, и сделката следва да бъде безусловно разрешена.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във