Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Водата поскъпва най-много в София и Разград

Намаляват цените на услугите на 16 ВиК дружества. За 7 дружества цените се повишават, като най-значително е увеличението за София и Разград - с около 6%. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите Това съобщи Комисията за енергийно и водно регулиране.

Комисията проведе закрито заседание в специализиран състав "ВиК", на което прие окончателно решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услугите за 2021 г. 

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2021 г.

В съответствие с действащата законова и подзаконова уредба, след третата година от приемането на бизнес плановете на дружествата, Комисията е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за следващата година, при отчитане на допълнителни показатели за изпълнение, а не само на инфлационния индекс за периода от приемането на бизнес плановете.

През 2020 г. КЕВР е извършила цялостен регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.

Оценяването на дейността на ВиК операторите е извършено с прилагането на единна методика, с което се гарантира равнопоставеност между тях. Същевременно настъпилата през 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка няма отношение към отчетените и постигнати резултати през изминалия тригодишен период 2017-2019 г., респективно няма как да бъде отчетена от Комисията в рамките на процедурата за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. КЕВР няма и нормативна възможност да преустанови и/или забави вземането на решение за изменение на одобрените цени за 2021 г., защото съгласно нормативните изисквания това следва да се направи преди началото на ценовия период, за който се отнасят.

Във връзка с решението за изменението на одобрените с бизнес плановете цени на ВиК услугите за 2021 г. Комисията е спазила стриктно предвидената законова процедура, уверяват от КЕВР.

На 3 декември беше проведено открито заседание с дистанционно участие на представители на ВиК дружества от цялата страна. Същия ден се състоя и обществено обсъждане, в което участваха дистанционно омбудсманът Диана Ковачева, представители на браншовите синдикати на КНСБ и КТ „Подкрепа“, Българската асоциация по водите, ръководството на „ВиК холдинг“, лидерът на гражданското движение „Изправи се.бг" Мая Манолова и областният управител на Търговище.

На обсъждането участниците изразиха своите становища и предложения във връзка с актуализацията цените. В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР Ивайло Касчиев поясни, че Наредбата за регулиране на цените на ВИК услугите от 2016 г., приета от Министерския съвет, ясно указва, че след третата година от изпълнението на бизнес плановете Комисията следва да изпълни правомощията си и по определена методика да утвърди преизчислени цени на ВиК услугите като отчете извършените от дружествата реални инвестиции и изпълнението на единните показатели за ефективност. Той припомни, че през изминалите години Комисията непрекъснато е информирала ВиК операторите и всички компетентни държавни институции за системното неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете на водните дружества.

Посочено беше също, че операторите са имали право да поискат преразглеждане на одобрените цени при настъпили неочаквани събития, които имат съществен ефект върху техните приходи и разходи и през 2020 г. две дружества са се възползвали от тази процедура.

В приетото днес Решение за изменение на одобрените цени на услугите на ВиК дружествата за 2021 г. Комисията дава мотивиран отговор по всички постъпили писмени становища от страна на участниците в общественото обсъждане, се казва в съобщението.

Пълният текст на Решението на КЕВР за изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във