Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВМЗ - СОПОТ - ПОРЕДНИЯТ НЕРЕШЕН ПРОБЛЕМ

Продажбата на активи на Вазовските машиностроителни заводи - Сопот (ВМЗ), е един от многото нерешени проблеми в българското раздържавяване. През април 2005 г. правителството на Симеон Сакскобургготски одобри стратегията за приватизацията на дружеството. Тя обаче така и не беше внесена за гласуване в 40-ото Народно събрание. Документът предвиждаше 100% от капитала на ВМЗ да бъдат продадени на стратегически инвеститор чрез двустепенен конкурс. Купувачът на дружеството трябва да произвежда специална продукция или да търгува с нея. Друго изискване към него е за последните три години да е отчел общо над 50 млн. евро приходи. Освен всички активи купувачът ще придобие и дългосрочните задължения на военното дружество, които са 36.154 млн. лв., както и краткосрочните, а те са над 50 млн. лева. ВМЗ е в списъка на дружествата със значение за националната сигурност, описани в Закона за приватизация.
Придобиването на капитала може да стане пряко или чрез регистрирано у нас дъщерно дружество, а в приватизационния договор се планира да има клауза, че пет години след сделката купувачът не може да намалява участието си в капитала под 51 процента. Водеща при оценката на офертите за ВМЗ ще бъде цената, която ще има 70% тежест. Това обаче надали ще бъде окончателният вариант на стратегията - специалистите очакват тя да бъде преработена. В момента в завода работят около 3900 души.
През 2004 г. дружеството е било на печалба, заяви за БАНКЕРЪ изпълнителният директор на дружеството Иван Стоенчев. Главният счетоводител на компанията Иван Петканчев допълни, че брутната печалба е била 1.922 млн. лв., а чистата печалба, след приспадането на отсрочени данъчни задължения от 1.363 млн. лв., е била 559 хил. лева. Към деветмесечието на 2005 г. обаче положението не изглежда особено добре - ВМЗ реализира загуба от 2 351 000 лв. по българските счетоводни стандарти. Петканчев допълни, че очаква загубата по международните счетоводни стандарти за цялата 2005 г. да бъде близка до тази за деветмесечието на миналата година.
Като цяло синдикатите са против приватизацията на дружеството, заяви Иванка Иванова, която е синдикален лидер във ВМЗ и шеф на синдикалистите в целия военнопромишлен комплекс на КНСБ, и искат то да остане държавно. От КНСБ са поставяли и неколкократно въпроса за трудовите възнаграждения във ВМЗ, тъй като средната брутна заплата е около 260 лв., а средната индивидуална заплата - 209 лева. Иванова допълни, че има работници по цеховете, които взимат 168 лв. възнаграждение на месец. Според синдикалния лидер последната продажба на имущество, извършена от ръководството на фирмата, е била в края на 2005 г., като е продадена леярна. Данните за продадените неоперативни активи, дълготрайните материални активи и задълженията на дружеството обаче са класифицирана информация, заяви главният счетоводител на ВМЗ.
Вазовски машиностроителни заводи - Сопот, е еднолично акционерно дружество, което е собственост на държавата. Основната му дейност е свързана с отбранителната промишленост и производството на продукция за цивилна употреба. Капиталът на дружеството е 118 млн. лв., разпределен в същия брой акции, с номинална стойност 1 лв. всяка една. Сред произвежданите продукти и услуги са тежки артилерийски и реактивни боеприпаси и ракетни системи, взриватели, обработващо и нестандартно оборудване, инструментална екипировка, абразивни и диамантени инструменти, нестандартни машини и съоръжения и диапазон от други отбранителни и граждански изделия. Основното производство на дружеството включва осколочно-фугасни изстрели с различни заряди и кумулативни изстрели за оръдия с различни калибри. Във ВМЗ - Сопот, се произвеждат и радиосмутител Стършел, както и реактивните снаряди за залпов огън Град.
Приватизацията на дружеството е апетитна, тъй като то притежава множество големи недвижими имоти. Само собствените му производствени площадки са с обща площ 5608 декара. Такива предприятието има в Сопот и в няколко села от региона. Складовите бази пък са разположени в селата Игнаново, Кърнаре, Христо Даново, Горни Домлян и в град Клисура. Изпитателният полигон в село Анево е с площ 2030 декара. ВМЗ притежава още и 123 дка в Сопот и 12 дка в Малко Търново. Дружеството е собственик и на терени, върху които са изградени обекти със социално предназначение: в град Сопот - с обща площ 115 495 кв. м, в град Карлово - с площ 1438 кв. м, и в град Клисура - с площ 715 кв. метра. Производствените сгради са с обща застроена разгърната площ около 2100 декара. Дружеството притежава и сертификат за качество по ISO 9001.
Задълженията на ВМЗ бяха отписани от правителството на Симеон Сакскобургготски на 27 ноември 2003 г. по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 година. Към 1 септември 2003 г. те са били на стойност 3 891 212 лв. и 5 575 073 долара, без дължимите лихви.
Досега са продавани само обособени части от предприятието. Освен отделни цехове през 2003 г. лагерният завод стана собственост на шведската компания SKF за 14.3 млн. лева. Сред продадените активи на дружеството е База за воден спорт в село Домлян, която беше купена от ЕМ ДЖЕЙ - ПАК ЕООД през 2001 г. за 28 028 лв., без да се начислява данък добавена стойност (ДДС). През същата година бяха продадени и машини и съоръжения за 31 300 лв. (без ДДС). Дружеството е продало и свое помощно стопанство в Сопот за 112 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във