Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВМЕСТО ГОРСКИЯ ЩЕ ДОЙДЕ ЦЯЛА ГОРСКА КОМПАНИЯ

Одобреният набързо от правителството (на 16 октомври) и без излишен рекламен шум законопроект за създаването на държавна Национална горска компания, в пакет с трите модела за реформа в горите, породи редица съмнения и въпроси. Нямаше и как да е иначе при едно толкова съблазнително дружество, което ще генерира приходи от 80-85% от горите в страната. Пък и политическият натиск за избор на подходящия изпълнителен директор на бъдещата компания изглежда все по-реален. Самият факт, че директорът ще се избира от Народното събрание, подсказва, че ще има политическа намеса, убеден е председателят на Сдружението на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда - БУЛПРОФОР, Антоний Стефанов. Мнението му напълно споделя и Никола Пърликов, председател на Българската горскостопанска камара. Според него, неслучайно проектозаконът за държавното предприятие не се популяризира и отсъства от официалните сайтове както на Министерството на земеделието и горите, така и на Националното управление по горите. Широко обществено обсъждане на проекта всъщност нямаше. Ако сме участвали в някоя работна група, то по-скоро е било за фон - да се подчертае, че присъстват и представители на неправителствените браншови организации. Идеите ни така и не се възприеха, допълва Пърликов. Коренно противоположни са препоръките на чуждестранните експертиучаствали в изготвянето на вариантите за реформа, в това число и на законопроекта за Национална горска компания. Единият от тях е консултантът от Австрийските федерални гори (аналог на бъдещото българско предприятие) Михаел Зуттер. Ако искате да имате компания, а не още една администрация, не бива да позволявате политиците да се намесят, казва Зуттер и посочва за пример държавното акционерно дружество, в което работи. Австрийските федерални гори се управляват от двама директори, чиято дейност се контролира от управителен съвет. В него влизат само двама министри, независимо че законът позволява те да са и повече. Останалите членове са икономисти и лесовъди. Резултатът от този превес на експертите не закъснява и само след три години, по думите на Зуттер, дружеството, започнало дейността си с отрицателен резултат от 3 млн. евро, отчита нетна печалба от 27 млн. евро.Присъединявайки се към Европейския съюз през 1990 г., ние трябваше да открием начин да бъдем по-конкурентни не толкова на австрийския, колкото на общия европейски пазар. Въпреки че не притежаваме горите, имаме пълните права за тяхното управление и стопанисване, посочи пред в. БАНКЕРЪ австрийският експерт. За да бъде това право максимално добре упражнявано, австрийската горска компания създава мащабна структура с многобройни центрове за генериране на печалба. Приходите идват не само от дърводобив и лов, но и от преработка и продажба на горски продукти, от туризъм и сделки с недвижими имоти... Най-общо казано, управляваме всички дъщерни фирми, като им поставяме цели и определяме границите, в които те самостоятелно могат да вземат решения. Паралелно с това изградихме и система за информация и контрол, за да знаем докъде са стигнали и да ги накараме да бъдат отговорни за решенията си, сподели Зуттер. Българският модел на горска компания е почти идентичен с австрийския, макар да е взаимстван и опитът на Германия и Финландия. Специално за БАНКЕРЪ заместник-министър Меглена Плугчиева съобщи, че Националната горска компания ще бъде създадена по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, даващ право със специален нормативен акт да се образуват държавни предприятия, които не са търговски дружества. Компанията ще има управителен съвет, чийто председател ще е министърът на земеделието и горите, а негови членове ще са представители на три министерства - на финансите, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството. Останалите две места ще бъдат заети от представители на неправителствени браншови организации. По този начин възнамеряваме да осигурим необходимия баланс между служителите на държавни институции и хора от недържавния сектор. Политическото влияние ще бъде ограничено само до участието на земеделския министър и представителите на останалите три министерства, убедена е Плугчиева. Нещата обаче съвсем не изглеждат толкова ясни. Броени дни след като проектозаконът беше одобрен, започнаха големите залагания на кого ще бъде поверено управлението на компанията. В обращение бяха пуснати две-три имена. Единствено сигурно засега е, че началникът на Националното управление по горите инж. Илия Симеонов няма да оглави новото горско предприятие. Част от хората в бранша са на мнение, че ако на заместник-министър Плугчиева се даде правото да избира, то посоченият от нея изпълнителен директор ще е бившият председател на Комитета по горите от Жан-Виденовото правителство инж. Валентин Карамфилов. Същият шанс имал и секретарят на ведомството по същото време - инж. Иван Пенков. Други пък смятат, че бъдещият шеф на компанията задължително ще е лице, обвързано с ДПС. Аргументите им са, че през последните две години повечето директори на районни дирекции са преминали към партията на Ахмед Доган и е логично те да предпочетат за шеф човек от същата политическа сила. Трети са сигурни, че изпълнителният директор ще бъде избран под натиска на различни икономически групировки, развиващи бизнес с дървесина.Самата Меглена Плугчиева призна пред БАНКЕРЪ, че изборът ще е най-важният въпрос за решаване след приемането на закона за националната горска компания от парламента. По думите й политически натиск няма, а не е изключено мениджърът на предприятието да дойде и от чужбинаКато имам предвид как реагира обществеността за консултантите на митниците от Краун Ейнджънтс, все още се въздържам от подобно предложение. Сигурна съм обаче, че ако моделът бъде изкривен, както това често става в България, всичко отива нахалост. Разумното решение, според мен, е, докато тече петгодишният срок на изпълнение на проекта на Световната банка (бел.ред. - проекта за реформа на горите), да разчитаме на помощта на неин консултант, който ще осъществява надзор, подчерта заместник-министърът.Върху правилника за дейността и устройството на компанията все още се работи, но отсега е ясно, че структурата й ще бъде разгърната на три нива - на централно, с няколко дирекции или отдели, регионално и местно. Те ще имат относителна самостоятелност в рамките на закона. В момента се водели големи дискусии, каза Плугчиева, дали е достатъчно бъдещият изпълнителен директор да бъде лесоинженер, юрист или икономист. Ако той е лесовъд, неговите заместници ще са с икономическа и юридическа диплома. Идеята е изпълнителният директор да бъде освободен от пряко политическо влияние в ежедневната си работа - кого да назначи, как да си изпълни плана... Такова е и мнението на чуждестранните експерти, което аз споделям. В този дух е и писменото становище на Световната банка, посочи Меглена Плугчиева. Както вече е известно, в Националната горска компания ще бъдат привлечени близо 100 млн. щ. долара предимно от чуждестранни донори. Което означава, че сега ви се дава шанс и едва ли ще получите право на втори опит, коментира австрийският консултант Михаел Зуттер. От фискалния резерв ще бъдат отпуснати 42.5 млн. лева. Тридесет милиона от тях ще се използват за обезпечаването на различни лесокултурни мероприятия, които по план се извършват в периода януари-юни. През останалите шест месеца компанията вече ще разчита на приходите от дървесината, като 30-те милиона ще трябва да бъдат възстановени до края на годината. С останалите 12.5 млн. лв., твърди Зуттер, ще се създадат държавните структури, като инспекторат и горска полиция. Освен това дружеството ще разчита на 30 млн. щ. долара от Световната банка, 7 млн. щ. долара от Глобалния екологичен фонд (Global environmental found), на 1 млн. евро помощ от ЕС и на пари от швейцарски и германски донорски организации.Опасенията на фирмите в бранша саче след като бъдат усвоени средствата от Световната банка и бюджета, правителството ще отчете затруднения и ще пристъпи към приватизация с предизвестен купувач. Така Националната горска компания може да се окаже поредното неосъществено добро намерение. Колкото до текста в проектозакона, забраняващ раздържавяването й без съгласието на парламентарното мнозинство, какво пречи той да се промени конюнктурно, съобразно нагласите на управляващите? Все пак не искам да повярвам, че политиците ще погледнат така късогледо на нещата - да се намесят грубо в работата на компанията и да компрометират този модел. Въпреки че българската действителност е пълна с подобни примери. Не крия, че има опити за намеса и кадруване, което за съжаление невинаги се отнася до хора с необходимите качества. В този случай е заложено бъдещето на българските гори. Нека не звучи пресилено, но това е жизнената среда на тази нация. Затова ми се ще да вярвам, че българските политици ще бъдат зрели и далновидни, обобщи Меглена Плугчиева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във