Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЛИЗАМЕ В ЕВРОПА С НАЙ-ВИСОК ДДС?

С ЕДИННА СТАВКА ОТ 20% БЪЛГАРИЯ Е НАЙ-ПРАВОВЕРНАТА ДАНЪЧНА ДЪРЖАВА В ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ (ДДС)България отдавна е изпреварила ЕС и едва ли не преизпълнява данъчните постулати на Стария континент. Нашенската 20-процентна основна ДДС ставка е сред най-високите в Европа, при това е равна за всички стоки и услуги. Иначе тезата за единния ДДС в Евросъюза на теория е записана във всички хармонизационни документи на общността. Лошото е, че почти нито една държава не я прилага. Повечето страни са въвели намалени ставки за т.нар. чувствителни стоки и услуги, които имат обществено значение. Такива обикновено са хлябът, млякото, лекарствата, градският транспорт. Според българските финансисти обаче у нас сензитивни артикули няма, затова и всичко минава под гилотината на 20-процентния ДДС. Как наказват европейците?Традиционно в евространите освен базовата (т.нар. стандартна ставка) има намалени и суперниски ставки. На редуцирано облагане с ДДС се радват най-вече социално чувствителните стоки и услуги - храни, медикаменти, комунални услуги, култура и образование. От 1991 г. се прилага и специфичната паркинг ставка, която се отнася до стоките, за които е предвидено уеднаквяване със стандартната ставка, но след определен период от време. Това се прави, за да се намали ценовият удар върху стоките от първа необходимост и тежестите върху домакинските бюджети, което пък най-силно рефлектира върху бедните слоеве от населението.Всъщност евросписъкът с изключения от официално приетите ДДС-ставки изобилства от най-разнородни стоки. Редуцирани ставки се прилагат във Франция за някои видове лекарства и телевизионни лицензи - 2.1 процента. Храните, водоснабдяването, фармацевтичните продукти, книгите и пресата в Белгия (където ДДС по принцип е 21 %) се облагат с редуцирана ставка от 6 процента. В Ирландия, където базовият процент е 21%, част от споменатите стоки и услуги се облагат с 13.5%, а други - с 4.3 процента. Има и нулева ставка за храни, медикаменти, книги, а част от пътническия транспорт изобщо не се облага. Австрия, където ДДС по правило е 20 на сто, си е позволила лукса да отреже наполовина налога за храните и водоснабдяването, книгите и вестниците. Само 5% от този данък дължат австрийските клиенти на пътническия транспорт. Във Финландия ДДС е 22%, но храните се облагат със 17%, лекарствата - с 8%, транспортът и книгите - с 6%, а пресата - с нулев процент ДДС.Нулеви ставки за детски дрешки и обувки, вестници, списания и книги има във Великобритания. Там от ДДС са освободени и някои от основните храни, както и лекарствата. Иначе официално на Острова ДДС е 17.5 процента. Германия, в която ДДС е 16%, прилага редуцирана ставка от 7% за храни, книги и вестници и 8% - за пътническия транспорт.Италианският ДДС (който като българския е 20%) е орязан точно наполовина за водоснабдяването и лекарствата. Само 4% пък се дължат за пътнически транспорт, преса, книги. Държавите от ЕС са достатъчно щедри в поощренията си към бизнеса и потребителите. Например туристическата индустрия е получила сериозно рамо в Гърция, Белгия, Испания, Холандия, Люксембург, Франция и Португалия. Във всички тези страни ДДС е под 10%, а полските, чешките и литовските хотелиери начисляват върху сметките само 10 процента. В някои региони на страни членки на ЕС ставките са допълнително намалени в сравнение с тези на държавите, към които принадлежат. Само с 13% ДДС се облагат петролните продукти на остров Корсика. За сделки с недвижима собственост, машини за селското стопанство и електричество се дължат 8 процента. Всички храни, които във Франция се облагат с редуцираната ставка от 5.5%, на Корсика подлежат на облагане с 2.1% ДДС. А билетите за цирк и театър - само с 0.98 процента.Хубаво е бедните да плащат по-малко, но защо богатите трябва да купуват по-евтино. С тази теза финансовият министър отхвърли в прав текст възможността в България да се въведе т.нар. структуриран ДДСОт години производителите на мляко, хляб и брашно напразно отправят молби за по-нисък данък. Но вместо да се вслуша в апелите им, през 2002 г. правителството стовари 20% ДДС и върху лекарствата. Тогава един заместник-министър обясни, че фискалната мярка била единственото средство за справяне със спекулата на фармацевтичния пазар. Когато стане дума за по-милостиво облагане с ДДС, Милен Велчев и подчинените му по традиция имат три дежурни оправдания - ако намалим данъка за едни, и други ще поискат въвеждането на диференцирани ставки, а това ще затрудни работата на данъчната администрация. И още: бъдещото ни европейско членство ни задължава да се примирим с единна ставка.Интересно как данъчните служители в Европа успяват да контролират потоците от ДДС при три и повече ставки, а за нашенските това е мисия невъзможна?Всъщност и аргументите на управниците: колко трудно е да се администрират няколко ставки, не са докрай коректни. Защото в България вече е установена традицията данъкът върху доходите на физическите лица да бъде с диференцирани ставки. Тя е израз на т.нар. социален елемент в данъчното облагане - високи данъци върху по-високите доходи, солидарност и социална хармонизация. Ако това е вярно, то диференцираните ставки по ДДС са още по-оправдани за България.Другият възможен път е данъкът-убиец да падне от 20 на 18 процента. Това обаче ще се отрази на приходите в бюджета през следващата година. Според твърденията на финансовия министър Милен Велчев намаляването на ставката с 2% ще означава около 420 млн. лв. по-малко в хазната. Факт е, че България е страната с най-тромав ДДС. Той е единен, висок и отгоре на всичко - бясно неприятен за платеца, заявява финансистът Емил Хърсев. Свидетели сме на невероятен данъчен терор, упражняван върху всеки, който иска да си възстанови ДДС. Има отлагателни срокове за възстановяване на ДДС, непризнаване на данъчен кредит и др., каквито няма в практиката на други държави, нито са описани във финансовата литература. Може би това е една от причините за процъфтяващите ДДС-измамнически структури.Основните принципи и механизмът на данъка върху добавената стойност (ДДС) са регулирани в няколко директиви на ЕС, които всички страни членки са длъжни да въведат в националното си данъчно законодателство. Въпреки това страните членки на общността си запазват правото да определят някои специфични условия, свързани с ДДС, като например регистрационния праг, дифенцепцията на някои ставки, включително и прилагането на нулевата ставка. Според директивите на ЕС задължителната минимална ставка за ДДС е 15 процента. Средната ставка по ДДС в Европейския съюз е около 20 процента. Най-висока тя в Дания, Унгария и Швеция - 25%, а най-ниската ставка - Кипър и Люксембург - 15 процента. В повечето от прилежащите територии и острови ДДС изобщо не се прилага, с уговорката, че те не са част от обединена Европа, затова и не са подчинени на VI Директива на ЕС. (Документът е приет през май 1997 г. и е базиран на механизма за трансграничната търговия със стоки, по-специално - освобождаване от данък при износа на експортиращата страна членка и данъчно облагане на вноса от внасящата страна. Поради това, че услугите са нематериални и не се поддават на облагане на границите.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във