Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Влакът до Скопие има закъснение... с няколко години

Росен Желязков: До 2025 г. ще завършим жп връзката със Северна Македония

Правителството на Република Северна Македония отвори границата си с България (от 26 юни) след ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса,  с което се осигурява безпроблемно движение на територията на страната. Не че това има голямо значение в двустранните отношения. След толкова протоколни усмивки и прегръдки, и припламващи от време на време изблици  на братска дружба, дистанцията между двете страни все пак си остава. А от това страдат и бизнеса, и десетки хиляди кандидат туристи.

 

От 2013 г. насам стокообменът между България и Република Северна Македония расте. Другата добра новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна. Данните за търговията за миналата година обаче показват, че фирмите от двете страни са си обменили стоки само за 727.9 млн. евро  - много по-малко в сравнение например с останалите балкански страни.

Срещат се министри, уговарят се, стискат си ръцете и  разменят "автографи" под различни документи, а после... нищо. Протоколните усмивки и прегръдки не могат да скрият липсата на инициатива и реални стъпки в отношенията между България и Северна Македония. Показателен пример, макар и трудно обясним е, че нямаме жп връзка,при положение, че  първите проекти за нея са още от времето на Османската империя. Всяка от страните чака другата първа да положи  жп траверсите.  Явно трудно се преодолява съмнението  "Ами ако от другата страна на границата не направят нищо?  Язък тогава за усилията да се търси финансиране, а после тези пари трябва и да се връщат...".

От години се говори  колко важен е

Коридор №8

(от Бари в Италия, до Бургас и Варна) за осъществяване на свързаността между  страните от Балканите. Но все се явява  едно "но"...Политически, икономически, етнически мотиви или съображения спъват ефективното обединяване на страните от региона.

Европейската комисия е категорична, че Коридор №8 е в основата на интеграцията на Балканите и ще се търси целево финансиране. Забавянето е и заради различните финансови механизми, които използват държавите, през които минава коридорът. Италия и България могат да използват структурните фондове на ЕС, но Албания и Северна Македония ще трябва да вложат в проекта заемни средства(поне при сегашните обстоятелства).

Близостта между народите на България и Северна Македония не помага много за икономическото сближаване. Странно е, че няколко километра отстояние през XXI век могат да са сериозна пречка за връзката между две страни. Планират се някакви трансгранични проекти с неясен ефект. Странното е, че въпреки многото транспортни пречки  туристическият обмен между България и Северна Македония. се подобрява. Над 600 хил. македонски граждани са посетили България през миналата година, а над 480 000 българи пък са били в югозападната ни съседка. 

Много отчети и планове бяха огласени, но не се вижда  напредък  по стратегическите пътни проекти. Пожеланията са повече от реално свършеното. През март миналата година на първото заседание на Междуправителствената комисия за икономически сътрудничество между двете страни бе дадена  насоката. Но.. транспортната свързаност все още куца, макар че и през тази година е основен приоритет.

Отново има светли планове. За новия програмен период 2021-2017 г.  се предлага

изграждане на ГКПП "Клепало"

между българското село Струмяни и македонското Берово. Проектът предвижда  строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата, а от македонска страна - рехабилитация на  изградения граничен контролно-пропусквателен пункт и довеждащия  път от Берово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В средата на юни Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена  поръчка за избор на изпълнител, който  да изработи  идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – ГКПП "Клепало". По този начин ще се осигури още една пътна връзка със Северна Македония като се изгради трасе с дължина около 17 км в участъка от отбивката за с. Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт. Прогнозната стойност на поръчката е 1.2 млн. лв. без ДДС.  Срокът за подаване на офертите е до 3 август.

Проблемът за привеждане на целия този път към съвременните изисквания за транспортна комуникация и комфорт на пътуването обаче остава, тъй като в останалата част от третокласния път – между Струмяни и границата (дължина на участъка около 8.8 км),трябва да се извърши  ново строителство.

Жп връзка  едва ли ще има скоро,

макар че министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков обеща, че тя ще бъде изградена до 2025 г. 

За модернизацията на жп линията от София до границата със Северна Македония обаче ще са необходими 400 млн. евро, които се предвижда да бъдат осигурени от европейските фондове, посочи министърът. По думите му, инвестициите от страна на Северна Македония в участъка от Куманово до българската граница ще бъдат аналогични по размер с българските. Двете малки съседни страни обаче нямат такъв финансов ресурс. И добрите намерения  поне засега  спират дотук.

Според  оповестените намерения  до 2025 г. ще имаме изградена транспортна  свързаност и придвижването от София до Скопие ще отнема не повече от 1 час. Според Росен Желязков синхронизацията на проектите е изключително важна и с оглед на  изграждане на трансграничния тунел "Деве баир", който е разделен поравно между двете страни, и чрез него преминаването между държавите ще се извършва директно.

През февруари тази година генералните директори на "Македонски железници - Инфраструктура" и ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура" - Фестим Халили  и инж. Красимир Папукчийски, обсъдиха отново напредъка по изграждането на жп връзката между София и Скопие. И според тях абсолютен приоритет за изграждането на Коридор № 8 е строителството на тунела на Деве баир. Иотново бе  създадена  междуведомствена експертна  група от двете фирми, която ще представи доклад за съответствие с европейските изисквания  на изготвения от северно-македонска страна  проект за изграждане на тунела.  Експерти от НКЖИ ще оказват и техническа помощ по конкретни проекти на македонските си колеги, свързани с европейско финансиране.

България непрекъснато се изтъква политическата си  воля начинанието да бъде довършено, но осъществяването му по една или друга причина зависи  и  от осигуряване на финансиране от  Европейския съюз. А се очаква и българското правителство да се ангажира по-активно със строителството на пряката жп връзка между България и Северна Македония. Още  повече, че тази идея стои на дневен ред пред българската общественост повече от век.

 

 


Ще изграждаме интерконектор Петрич-Струмица


В областта на енергетиката също има един важен проект, свързан с двете държави - изграждане на втори интерконектор Петрич-Струмица. Сега Северна Македония получава природен газ от Русия чрез транзит през България. Но суровината е 100% руска. Новата междусистемна газова връзка ще осигури диверсификация на доставките чрез газовия хъб Балкан,а и чрез междусистемните връзки с Гърция и Турция, както и с проектите от Южен газов коридор.

В момента се работи по споразумение със Северна Македония за нова газова свързаност заради изискванията на Европейската комисия за отваряне на газовата инфраструктура на България и към държави извън Евросъюза. От друга страна, западната ни съседка също е заинтересована от този проект, тъй като има планове за газификация на южната част на страната, както съобщават някои медии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във