Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Влагат 12 млн. лв. в Център за компетентност в Техническия университет в Пловдив

Еврокомисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел откри лабораторните комплекси по проект към Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ в сградата на III корпус на Техническия университет - филиал Пловдив. "Повече от всякога Европа, която е лидер в науката, има нужда да се превърне и в лидер в иновациите. Иновациите трябва да намират своето приложение в индустрията", е подчертала Мария Габриел.

Сградата е паметник на културата и е известна в миналото като Френски девически колеж. В ремонта са вложени 2.2 млн. лева, а оборудването на центъра е на стойност 9.8 млн. лева. Възстановяването на сградата е първи етап на изграждането на Център за компетентност "Мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

В рамките на събитието е проведен и информационен ден за представяне на напредъка по проекта.

Дейностите в Центъра са финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Партньори по проекта са Техническите университети в София, Габрово, Варна, Софийският университет "Св. Климент Охридски", Институтите по роботика и по електроника на БАН, както и Централната лаборатория по приложна физика на Академията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във