Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИВЕС НАСТЪПВА В ЕНЕРГОРЕМОНТА

Новият акционер на Енергоремонт Бобов дол - Вивес АД, ще получи като дивидент 25 на сто от печалбата на дружеството за миналата година, която е в размер на 250 хил. лева. Това решение бе взето на извънредното общо събрание на 8 септември, свикано по искане на Вивес. На него правото си на глас упражниха всички акционери, придобили книжа на енергоремонтното дружество до 21 август. Акционерите отмениха решението, взето на редовното общо събрание от 15 май, да не се раздават дивиденти.Вивес АД купи 25% от капитала на Енергоремонт Бобов дол в края на април срещу компенсаторки на фондовата борса. Дружеството бе включено в т. нар. пул Енергетика. В него влизаха още Енергоремонт Холдинг и дъщерните му компании във Варна и Русе. Инвестиционният посредник, който пласира книжата на Енергоремонт Бобов дол, бе Първа финансова брокерска къща. За тях бяха платени 2.03 млн. лв. в компенсаторни записи. Прехвърлянето на акциите, които Вивес придоби на 29 април, отне няколко дни. Това попречи на новия собственик да вземе участие в редовното общо събрание на 15 май. По закон право да участват в него имат акционери, придобили акции 14 дни по-рано. Вивес обаче все пак успя да вземе 63 хил. лв. от печалбата на Енергоремонт Бобов дол за 2002 г., възползвайки се от презумпцията в зяканя, валидна за публичните дружества, че книжата им са купени с право на дивидент. Така че всеки нов собственик може да участва в разпределението на печалбата им за предходната година. Другите акционери на бобовдолското дружество - Енергоремонт Холдинг и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, също получиха дивидент, равен на участието им - съответно по 35 и 40 на сто от печалбата. Така целият положителен финансов резултат за 2002-ра бе разпределен между собствениците. На събранието на 8 септември бяха променени и уставът, както и управителните органи. Изпълнителният директор на Вивес и собственик на половината от капитала му Венета Николова бе избрана за нов член на съвета на директорите на Енергоремонт Бобов дол. От борда бе освободена Надежда Георгиева. Венета Николова участва в бордовете на още две дружества - Еми АД, Силистра (където сменя председателя на надзорния съвет на Корпоративна банка Цветан Василев), и Даос АД (където заседава заедно с Бисер Лазов от ЗД Виктория).Софийската фирма Вивес бе активен купувач на акции и от другите дружества от пул Енергетика. На 29 април 2003-а тя стана собственик на 34% от капитала на Енергоремонт Русе, а на 27 май в нейните ръце попадна също такъв дял и от Енергоремонт Холдинг. Два дни по-рано (25 май) Вивес купи 12.67 на сто и от капитала на варненското енергоремонтно дружество. Най-вероятно Вивес няма да свика извънредно общо събрание в другите енергоремонтни компании, тъй като годишните им отчети показват, че собствениците им няма какво да разпределят. Енергоремонт Русе е завършило на загуба от 149 хил. лв. миналата година, а холдингът може да се похвали само с 10 хил. лв. печалба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във