Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Високите цени на тока натиснаха КЕВР да мисли за промени в нормативната уредба

В изпълнение на обявените на 27 септември мерки за ограничаване на негативното влияние на високите цени на електроенергията на борсовия пазар, в рамките на своите компетенции, Комисията за енергийно и водно регулиране започва работа по промяна в нормативната уредба, съобщиха от регулатора. Предстои да бъдат обсъдени възможни изменения в Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, в Правилата за търговия с електрическа енергия и в Методиката за определяне на цената на електрическата енергия за балансиране.

Във връзка с обществената дискусия, предизвикана от негативното влияние на цените на електрическата енергия на борсовия пазар, Комисията публикува своя коментар по казуса.  

Организираният борсов пазар на електроенергия на едро е свободен пазар, където цените не подлежат на регулиране, а се формират въз основа на търсенето и предлагането. Комисията е националният компетентен орган, който осъществява контрол за злоупотреби и манипулации на пазара.

Във връзка с цените на борсовия пазар на електроенергия, на 11 август КЕВР се е самосезирала и е започнала предварително проучване по реда на Регламент REMIT и на Закона за енергетиката, за периода 15 юли - 15 август 2021 година. След  проучването Комисията е взела решение за образуване на производство срещу пазарни участници. Към момента КЕВР събира информация и доказателства относно съмнения, че ценовите равнища на електроенергийната борса са в резултат на забранено пазарно поведение.

За период 15 юли - 15 август 2021 г. в Комисията са постъпили два сигнала за пазарни злоупотреби - един от група пазарни участници, и друг - чрез Агенцията за сътрудничество на европейските регулатори, която по силата на Регламент /ЕС/ 1227/2011  осъществява мониторинг върху българския пазар на електроенергия. Комисията продължава работата по всички постъпили сигнали със съмнения за пазарни злоупотреби. Регулаторът е предоставил наличните документи на ДАНС и МВР и оказва цялостно съдействие чрез предоставяне на експертиза.

От регулатора изразява опасения, че евентуални необосновани твърдения в публичното пространство срещу пазарни участници могат да повлияят негативно върху ценовите равнища на електроенергийната борса.

Предвид широката обществена значимост от КЕВР заявяват, че периодично ще информират обществеността за всички предприемани действия, свързани с нормализиране на ситуацията с борсовите цени на електроенергията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във