Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИНОВНИТЕ ЗА ИЗТОЧВАНЕТО НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ЩЕ СА ЯСНИ ПРЕЗ МАРТ

Всичко е в ръцете на прокуратурата. От нея зависи как ще бъдат тълкувани данните и към кого ще бъдат повдигнати обвиненията, заяви пред в.БАНКЕРЪ депутатът от НДСВ Пламен Моллов по повод предадените на 27 декември 2001 г. на Върховна касационна прокуратура деветнадесет папки за дейността на ДФ Земеделие. Към резултатите от разследването на излъчената от парламентарното мнозинство Временна анкетна комисия, чийто председател бе Моллов, са добавени и докладите от проверките на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) и Сметната палата. Седем от папките съдържат основната информация, която ще позволи на магистратите да добият представа за схемите на прехвърляне на средства към различни фирми. Кредитните досиета на земеделските производители обаче не са сред предадените в прокуратурата документи. Ако бяхме проследили историята на всеки заем, анкетната комисия щеше да излезе със становище след 5-6 години, а папките трябваше да извозим с камион, допълни Пламен Моллов. След 40-минутен разговор със заместник главния прокурор Христо Манчев народният представител обяви, че процедурата ще приключи в разумен срок. Очакванията му са евентуалните обвинения към виновните за източването на фонда да бъдат повдигнати след 1 март, когато АДВФК, Главна данъчна дирекция и Агенция Митници ще са приключили с проверките на всеки един от отпуснатите необезпечени кредити. За анкетната комисия беше важно да установи на макроравнище сегашното състояние на фонд Земеделие и да докаже, че е бил създаден механизъм за неговото източване, подчерта Моллов. Въпреки нежеланието му да дава категорични и крайни оценки, той все пак отбеляза, че папките съдържат данни, които недвусмислено сочат отпускането на кредити на конкретни приближени фирми. Следите обаче са старателно прикрити и затова не се наемам да цитирам конкретни имена. По тази причина е необходимо едно по-задълбочено разследване, след което нещата ще излязат наяве. Самият факт, че само 40 земеделски производители са имали достъп до дългосрочните кредити, а правилата за отпускането им непрекъснато са били променяни в полза на определени юридически и физически лица, буди съмнение, коментира депутатът от НДСВ.Събирането на отпуснатите заеми остава грижа на самия ДФ Земеделие. По данни на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол нередовните длъжници на фонда от създаването му преди четири години досега са 4479, разходваните кредити не по предназначение са за 5 571 908 лв., а несъбраните вземания са на обща стойност 37 132 330 лева. Ревизорите препоръчват в доклада си те да бъдат изискани по съдебен ред. Съдебни искове ще бъдат предявени до дни към близо 2000 длъжници, съобщи за в. БАНКЕРЪ министърът на земеделието Мехмед Дикме. Вече разполагаме с информация от регионалните дирекции на ДФ Земеделие кои от кредитополучателите погасяват заемите си към датата на падежа - обясни от своя страна заместник изпълнителният директор на фонда Лило Джамбазов. - За фирмите, които не са го направили, сме подготвили писма до съдия-изпълнител. За тях субсидията става изискуема заедно със съответната лихва. За производителите на царевица и слънчоглед, които са получили кредити за пролетната кампания през миналата година, е направена отсрочка за крайната дата на издължаване. За тези от тях, които са възстановили 40% от кредита си към 15 декември 2001 г., тя ще е до 15 януари. Подобна отстъпка е направена и за земеделските производители, получили заеми по две целеви линии за семена и препарати за растителна защита с падеж 15 и 20 октомври. Всички, които са покрили задълженията си до 26 октомври 2001-ва, ще получат и отпусната им субсидията от фонда, уточни Джамбазов. Той изтъкна също, че правният отдел на ДФ Земеделие вече е изпратил предупредителни писма до фирми от Ловеч, Монтана и Добрич, с които ги приканва да възстановят в едноседмичен срок отпуснатите им преференциални кредити за закупуването на трактори от карловския завод Агротехника. Те са на стойност от по 18-20 хил. лв., отпуснати са от 1999 г. насам, но са с непогасени главници и лихви. Земеделската техника е вписана в Регистъра за особени залози и ще бъде конфискувана. Ако длъжниците все пак започнат да възстановяват кредитите, процедурата ще бъде прекратена, а имуществото - върнато. По-специфични, смята Джамбазов, са случаите на пряко кредитиране за създаването на трайни насаждения. По тази линия са отпуснати около 32 млн. лв. на 40 кредитополучатели. При направените проверки на десет фирми експертите са установили драстични нарушения на договорите както по отношение на засетите площи, така и на закупеното оборудване. Сред дружествата, към които ще се предявят съдебни искове, са Литекс Комерс - Ловеч, Нимекс и Шато Руко от Ямбол. Ултимативни писма са изпратени и до земеделски производители, получили инвестиционни кредити, но без достатъчно обезпечение. Според Джамбазов е констатирано драстично разминаване между действителната стойност на заложените дълготрайни материални активи и оценката, направена от лицензирания оценител при отпускането на заеми на ЗПК Подуене, Синтекс ЕООД и ЕТ ГВ-Станчев. Кооперацията Подуене, например, е получила кредит в размер на 297 хил. лв. по инвестиционната програма Развитие. Той е обезпечен с дълготрайни материални активи за 15 хил. лв., но лицензираният оценител ги е определил на стойност 751 хил. лева. По същата програма са предоставени 500 хил. лв. на Синтекс, като обезпечението е за 77 хил. лв., докато оценителят го изчислява на 552 хил. лева. ЕТ ГВ-Станчев пък взема кредит за 320 хил. лв., залагайки активи за 53 лева, но оценени на 359 хил. лева. По решение на управителния съвет на ДФ Земеделие, за да се съкрати процедурата по събирането на парите, министър Мехмед Дикме ще внесе в Министерския съвет предложение с длъжниците на фонда да се заеме Агенцията за държавните вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във