Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Виното - страст и мъка за производителите

Производството на вино е една от страстите на българите. Индустрията помни славни времена, когато тази напитка е била позната и е разнасяла славата на българската земя и на винарите ни. Но в днешно време става все по-трудно да се произвежда и печели от вино - расте броят на винарните, разширява се географията на производителите по света, като на много места вече се прилагат нови технологии за производство на вино, трудно се угажда на вкусовете на потребителите,  растат разходите за налагане на нови марки и сортове грозде...

Показателен за случващото е факта, че за трета поредна година един от големите производители на вино у нас - "Винзавод" АД - Асеновград, приключва с отрицателен финансов резултат, вярно той намалява, но... За 2019-а загубата в размер на 980 хил. лв., а отрицателният финансов резултат за 2018 година е бил 1.45 млн. лева.

Сметките за производство и реализация на продукция за 2020 година предвиждат по-висок нетен размер на приходите от продажби и те да са на стойност 2.5 млн. лв. , но и финансов резултат - загуба, в размер на  750  хил. лева.

От реколта 2019-а са изкупени 1.06 млн. кг грозде на стойност 554 хил. лева, основно от сортовете рубин, шардоне, совиньон блан, мерло, мавруд и сира. Според мениджърите на дружеството е изкупено достатъчно количество грозде, необходимо за изпълнение на производствената програма през 2020 година, както и за разширяване на асортиментната гама. Още повече, че суровината от реколта 2019-а се характеризира с висок захарен градус на гроздето, но с по-ниски добиви от декар в сравнение с предходния период, което е следствие от продължително засушаване. От собствените лозови масиви на винпрома са събрани 151 хил. кг грозде шардоне и совиньон блан срещу 284 хил. кг за същия период на 2018 година.

През миналата година най-голямото натоварване на  производствените мощности и заетост на трудовите ресурси за производство и продажби на продукция - бутилиране на вина и спиртни напитки, е  било през декември, което се обяснява с многото празници по това време. Натоварването на мощностите за бутилиране е било между 40-45%, а една от причините за това е намаляване на търсенето на продукция както за вътрешен, така и за външните пазари.

Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано  с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама, отбелязват от дружеството. В периода между октомври и декември няма  въведени  нови продукти и асортименти в производство.

През миналата година  в дружеството са произведени 292 хил. бутилки готова продукция. От тях са изнесени 75 хил. бутилки на обща стойност 291 хил. лева  основно за  клиенти от Германия срещу 83 хил. бутилки за същия период на 2018 година. Най-продаван асортимент от листата на дружеството е виното "Манастирско шушукане". Продажбите на вътрешния пазар стават чрез дистрибуторски договор с "Вини - АС" АД - Асеновград.

Сметките показват, че продажбите на почти всички видове продукти се запазват на нивото от 2018 година. Дружеството не отчита реализирани количества на едро на наливно вино. От продадената продукция за износ и вътрешен пазар през миналата година са получени приходи на обща стойност 2.05 млн. лв., което е с 612 хил. лв. по-малко  в сравнение с паричните постъпления през същия период на 2018-а.

Приходите на "Винзавод" АД - Асеновград се формират от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и стоки, и от друга - продажба на материали и предоставени услуги.

Заради по-ниската производствена активност през четвърто тримесечие на миналат година, дружеството е работило с по-малко служители - 79 човека,  при средно списъчен състав за 2018 г. от 83 работници. Начислените средства за работна заплата са били на стойност 980 хил. лв., а осигуровките са в размер на 163 хил. лева.

Най-големият акционер в дружеството е "Вини - АС" АД - Асеновград, което притежава 5 008 250 акции или 49.99% от капитала. Росен Събев Чаталбашев, който е председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, е собственик на 3 620 560 броя от "Винзавод" АД, които представляват 36.15% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във