Банкеръ Weekly

Banker Wine

VinoLab - иновативната платформа за изследвания на НИИВСН

Най-новият проект на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки е специализирана онлайн платформа (VinoLab) за работа с изпитателната лаборатория. Водени от желанието си да бъдем близко до нашите клиенти, създадохме интерактивна възможност за достъп при избора и подаването на заявки за изпитване. 

            Платформата предоставя множество предимства за нашите клиенти: неограничен достъп по всяко време на денонощието; лесна и бърза навигация; електронно подаване на заявка за изпитване (без излишни административни процедури); създаване на потребителски профил, съхраняващ хронологията на заявките и резултатите от изследванията; полезни връзки за достъп до актуална информация.

            Функционалността на VinoLab улеснява използването ѝ от редовни клиенти, като спомага за бързия процес при подаване на заявка.

            Употребата на платформата е изключително бърза и лесна и преминава през няколко стъпки:

Вход/Регистрация – Всеки клиент трябва да се регистрира с уникално потребителско име и парола. Това може да бъде направено както за физически, така и за юридически лица, като дава възможност след това за свободен достъп до индивидуалния потребителски панел.

Подаване на заявка – Клиентът има възможност да избере желаната категория продукт за изследване и да посочи показател или група показатели, които да бъдат проверени. Всяка заявка се подава за конкретен продукт, който клиентът иска да изследваме, като за всяка направена заявка системата генерира индивидуален номер. Всеки клиент може да пусне неограничен брой заявки, отговарящи на броя продукти, които изпраща за изпитване. След подаване на заявката, пробите за лабораторен анализ се изпращат по куриер или могат да бъдат донесе на място в приемната на лабораторията.

Получаване на резултати - Веднага щом са готови, резултатите се публикуват и запаметяват в потребителския панел, като се дава възможност и за директно разпечатване от страна на потребителя.  

Клиентска база данни - Системата създава история на подадените заявки и получените резултати, като дава възможност на потребителя да прави сравнения на изследванията си по хронологичен ред. Едно от предимствата е, че системата не оскъпява цената на изследването.

Платформата може да се достъпи на адрес: www.vinolab.bg

Основният ни стремеж е към иновативни решения, които да рационализират процесите и да спестят времевия ресурс на всеки потребител. Чрез тази уеб базирана платформа се стремим да бъдем максимално ефективни за своите клиенти, като улесним достъпа им до използване на услугите на лабораторията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във