Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИНЕР ЩЕТИШЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Винер Щетише Ферзихерунг - Виена Иншурънс Груп (Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group), част от която са българските застрахователни компании Булстрад и Български имоти, възнамерява да увеличи капитала си, като емитира 23 млн. нови акции. Тази стъпка е необходима, за да може виенската група да финансира придобиването на целия застрахователен бизнес на Ерсте Банк. Покупката е част от дългосрочно споразумение за партньорство между австрийската банка и застрахователя.
Надзорният съвет на австрийците е упълномощил борда на директорите да извърши операцията по увеличаване на капитала. Сегашните собственици имат право да запишат по три нови ценни книги за всеки четиринадесет, които притежават в момента. Периодът, в който те могат да направят това, започна на 22 април (вторник) и ще приключи на 7 май. Възможно е срокът да бъде съкратен, ако всички акции бъдат записани преди крайната дата. Максималната цена на ценните книги е 54 евро за една акция. Тази, по която ще се извърши продажбата обаче, ще бъде определена чрез бук-билдинг, базиран на цената, по която ценните книжа на застрахователя са се котирали на Виенската фондова борса на 7 май. За всички нови акции в края на 2008-а ще бъде изплатен целият размер на годишния дивидент.
Ако част от предложените ценни книги не бъдат записани от настоящите акционери, офертата ще бъда отправена и към частни и институционални инвеститори в Австрия и Чехия, както и към отделни институции по света. В случай, че интересът е твърде голям, пък Винер Щетише възнамерява да пусне допълнително 1 млн. нови акции.
Австрийските и чешките частни инвеститори ще имат специално право да запишат до 350 акции, ако за канал за транзакциите използват Ерсте Банк или друга австрийска спестовна банка. Служителите на двете партниращи си институции също ползват преференции. Всеки от тях може да закупи до 250 акции с 20% отстъпка от цената.
Договорът за партньорство между застрахователя и Ерсте Банк бе подписан в края на март 2008-а. Според него Винер Щетише ще закупи всички застрахователни активи на кредитната институция, включващи дъщерни дружества в Австрия, Чешката република, Словакия, Унгария и Румъния. Цената, по която ще се извърши продажбата, е около 1.4 млрд. евро. Част от сътрудничеството е и споразумението през следващите петнадесет години Ерсте Банк да предлага чрез дистрибуционната си мрежа застрахователните продукти на Виена Иншурънс Груп. Това включва повече от 2.9 хил. клона, в които се обслужват над 16 млн. клиенти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във